Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-10-2007 ]

1086064/561/0015/3/10/2007 Υποχρεώσεις συνεργατών μεσίτη αστικών συμβάσεων.

(Υποχρεώσεις συνεργατών μεσίτη αστικών συμβάσεων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1075400/589/0015/11.12.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1086064/561/0015/3/10/2007

ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις συνεργατών μεσίτη αστικών συμβάσεων.

    Με σχετική αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι κάνατε έναρξη εργασιών με αντικείμενο υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων με αμοιβή και ότι θα απασχολείτε συνεργάτες – μεσίτες, οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών με το ίδιο αντικείμενο, τηρούν το πρόσθετο βιβλίο εντολών και εκδίδουν στους πελάτες τους αθεώρητες Α.Π.Υ. Σαν συνεργάτες του γραφείου σας θα διεκπεραιώνουν εντολές οι οποίες θα είναι καταχωρημένες στο δικό σας πρόσθετο βιβλίο εντολών. Ρωτάτε δε αν για τις υπηρεσίες που θα σας παράσχουν οι συνεργάτες - μεσίτες πρέπει να θεωρήσουν στοιχεία για την είσπραξη της αμοιβής διαμεσολάβησης αγοραπωλησίας ακινήτου (Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ.) και αν υπάρχει διαφοροποίηση του θεωρημένου στοιχείου (Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ.), όταν απευθύνεται σε μεσιτικό γραφείο ατομική επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία (νομικό πρόσωπο).

Σχετικά με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα εξής:

    1.     Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιθ' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι ο μεσίτης αστικών συμβάσεων αγοράς ή πώλησης και ενοικίασης ακινήτων τηρεί βιβλίο ή διπλότυπο δελτίο εντολών, στο οποίο καταχωρεί το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση του εντολέα, τη χρονολογία της εντολής, το είδος, τη διεύθυνση και εφόσον δεν υπάρχει την περιοχή, τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που αφορά η εντολή, καθώς και τη συμφωνούμενη αμοιβή. Επίσης με την ολοκλήρωση της εντολής καταχωρούνται η χρονολογία, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του αντισυμβαλλόμενου.
    2.     Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι οι μεσίτες που λαμβάνουν από πελάτες τους εντολές για την ανεύρεση ακινήτου το οποίο θα μισθωθεί ή εκμισθωθεί ή αγοραστεί από αυτούς ή για την ανεύρεση αγοραστή προς τον οποίο θα πωλήσουν ακίνητό τους υποχρεούνται γι' αυτές τις εντολές να τηρούν βιβλίο ή διπλότυπο δελτίο εντολών κατά τον τρόπο που ορίζεται από τις εν λόγω διατάξεις. Επομένως εφόσον εσείς, ως μεσίτης, λαμβάνετε τέτοιες εντολές από πελάτες σας, υποχρεούστε γιΆ αυτές στην τήρηση του βιβλίου ή διπλότυπου δελτίου εντολών.
Αντίθετα και όπως αναφέρεται στο 1027041/325/0015/21.4.2003
έγγραφό μας, οι μεσίτες με τους οποίους θα συνεργάζεστε τις εντολές τις οποίες θα λαμβάνουν από εσάς δεν θα υποχρεούνται να τις καταχωρούν στο δικό τους βιβλίο ή διπλότυπο δελτίο εντολών, καθόσον τις εντολές αυτές δεν τις λαμβάνουν άμεσα από τους ενδιαφερόμενους πελάτες αλλά από εσάς.
Συνεπώς και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. οι μεσίτες με τους οποίους θα συνεργάζεστε, για τις αμοιβές που θα λαμβάνουν από εσάς λόγω της εκτέλεσης των εντολών που θα τους αναθέτετε, θα υποχρεούνται να σας εκδίδουν θεωρημένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το ίδιο δε στοιχείο θα πρέπει να εκδίδουν, αν τις εντολές αυτές θα τις λαμβάνουν από μεσιτικό γραφείο που εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο