Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-06-2007 ]

1052250/342/0015/12/6/2007 Υποχρέωση τήρησης ή μη πρόσθετου βιβλίου εισερχομένων.

(Υποχρέωση τήρησης ή μη πρόσθετου βιβλίου εισερχομένων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1052250/342/0015/12/6/2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1052250/342/0015/12/6/2007

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση τήρησης ή μη πρόσθετου βιβλίου εισερχομένων.

    Απαντώντας στη χωρίς ημερομηνία αίτησή σας αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

    1.     Με τις διατάξεις της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ο επιτηδευματίας που διατηρεί συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων τηρεί βιβλίο εισερχομένων, στο οποίο καταχωρεί για κάθε όχημα τη χρονολογία εισόδου και εξόδου, το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση του κατόχου, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός, το είδος του οχήματος. Η καταχώρηση στο βιβλίο εισερχομένων γίνεται, όταν το όχημα εισέλθει και σταθμεύσει στον κύριο χώρο του συνεργείου και αποχωρήσει ο οδηγός του ή αρχίσει η εργασία επισκευής.
    2.     Περαιτέρω στην παράγραφο 10.5.10.2 του άρθρου 10 της 3/1992 εγκυκλίου του Κ.Β.Σ. αναφέρεται ότι στην έννοια του όρου συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτου κατά πάγια θέση της Διοίκησης περιλαμβάνεται κάθε επιχείρηση ή κλάδος επιχείρησης που πραγματοποιεί εργασίες σε αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, γεωργικά και λοιπά αυτοκινούμενα μηχανήματα, οι οποίες αφορούν κατά περίπτωση επισκευή, αντικατάσταση, συντήρηση, έλεγχο, ως και κάθε άλλη εργασία επί μηχανών, ελαστικών ταπετσαριών, οργάνων ακριβείας, εξατμίσεων, διακοσμήσεων, ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων, κρυστάλλων, καθρεπτών, ηλεκτρικού συστήματος, φρένων, φανών και λοιπών εξαρτημάτων ή μερών της μηχανής, του πλαισίου και της καρότσας του αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας κ.λπ., ως και ζυγοστάθμισης, βαφής, κ.λπ. αυτών.
    3.     Επίσης στις παραγράφους 10.5.10.4. και 10.5.10.5. του άρθρου 10 της ίδιας ως άνω εγκυκλίου αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις πώλησης και παράλληλα τοποθέτησης απ΄ αυτές στα αυτοκίνητα κ.λ.π. εξατμίσεων, ελαστικών και λοιπών εξαρτημάτων, καθώς και ραδιοφώνων, ραδιομαγνητοφώνων, συστημάτων συναγερμού, οργάνων ακριβείας κ.λ.π., επειδή οι εργασίες αυτές εντάσσονται στη συντήρηση του αυτοκινήτου, έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίου εισερχομένων για τις εργασίες αυτές. Στην περίπτωση όμως που για την εργασία τοποθέτησης δεν λαμβάνουν ιδιαίτερη αμοιβή για οποιοδήποτε λόγο, γράφεται σε ειδική στήλη του βιβλίου αυτού η ένδειξη «δωρεάν» και υπογράφει παραπλεύρως ο πελάτης.
    4.     Με βάση όσα προαναφέρονται προκύπτει ότι η επιχείρηση που αναφέρετε στην αίτησή σας, η οποία εμπορεύεται συσσωρευτές αυτοκινήτων, στις περιπτώσεις που παράλληλα με την πώληση των συσσωρευτών τους τοποθετεί στα αυτοκίνητα στο χώρο της, έχει υποχρέωση τήρησης του πρόσθετου βιβλίου εισερχομένων, εάν δε δεν λαμβάνει αμοιβή για τις τοποθετήσεις αυτών, πρέπει σε ειδική στήλη του εν λόγω βιβλίου να γράφει την ένδειξη «δωρεάν» και να υπογράφει παραπλεύρως ο πελάτης. Επιπλέον σημειώνουμε ότι ως χώρος του συνεργείου, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση και τη δικαστηριακή νομολογία (Σ.τ.Ε. 1494/1998), θεωρείται ο κύριος χώρος του συνεργείου και ο περί την είσοδο αυτού χώρος. Στις λοιπές περιπτώσεις που η τοποθέτηση των συσσωρευτών στα αυτοκίνητα δεν γίνεται στο χώρο της, δεν απαιτείται η τήρηση του βιβλίου αυτούΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο