Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-05-2007 ]

1031623/200/0015/17.5.2007 Απαλλαγή τηρούντων πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρο10 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), από την χρήση ειδικών ασφαλών φορολογικών διατάξεων σήμανσης στοιχείων (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.).

(Απαλλαγή τηρούντων πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρο10 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), από την χρήση ειδικών ασφαλών φορολογικών διατάξεων σήμανσης στοιχείων (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.).)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1031623/200/0015/17.5.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1031623/200/0015/17.5.2007

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή τηρούντων πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρο10 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), από την χρήση ειδικών ασφαλών φορολογικών διατάξεων σήμανσης στοιχείων (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.).

    Σε απάντηση της από 27/3/2007 αίτησής σας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.    Σύμφωνα με την περίπτωση Β της παραγράφου 3 της Α.Υ.Ο.Ο. 1102389/913/0015/ΠΟΛ. 1284/20.12.2002, όπως συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο.  ΠΟΛ. 1082/2002, απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρησιμοποίησης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988 για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ., έστω και εάν αυτά εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο, οι επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και από σχετικές αποφάσεις.
2.    Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω απαλλαγή προκειμένου για επιχείρηση εμπορίας ελαστικών και τοποθέτησής τους στα αυτοκίνητα των πελατών, αφορά μόνο τις μηχανογραφικώς εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ), επειδή οι συναλλαγές για τις οποίες εκδίδονται καταχωρούνται στο πρόσθετο βιβλίο του άρθρου 10 παρ. 5 του Κ.Β.Σ.
    Κατά συνέπεια, λοιπά στοιχεία που εκδίδονται μηχανογραφικά για συναλλαγές που δεν καταχωρούνται στα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 παρ. 5 του Κ.Β.Σ. ή σε πρόσθετα βιβλία που προβλέπεται η τήρησή τους από Υπουργικές αποφάσεις, εκδίδονται και σημαίνονται με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. όπως είναι και αυτά που μνημονεύετε εν προκειμένω στη σχετική αίτησή σας (δελτίο αποστολής, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής - τιμολόγιο  πώλησης, δελτίο αποστολής - τιμολόγιο παροχής, δελτίο αποστολής - απόδειξη λιανικής πώλησης, πιστωτικό τιμολόγιο, δελτίο επιστροφής λιανικής). Διευκρινίζεται ότι όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφό μας 1111640/963/πε/0015/31/1/2007) και για λόγους ελεγκτικών επαληθεύσεων για τις πωλήσεις ελαστικών που πραγματοποιεί επιχείρηση εφόσον για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τοποθέτησης αυτών δε λαμβάνει ιδιαίτερη αμοιβή, από τον εκάστοτε πελάτη (ιδιώτη ή επιτηδευματία), θέμα πραγματικό σε κάθε περίπτωση, μπορεί να εκδίδει αντίστοιχα είτε Α.Λ.Π. από φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (Φ.Τ.Μ ή ΕΑΦΔΣΣ) είτε δελτίο αποστολής και τιμολόγιο πώλησης ή δελτίο αποστολής-τιμολόγιο συνενωμένο (εφόσον είναι μηχανογραφικά με σήμανση ΕΑΦΔΣΣ), με την προϋπόθεση αναγραφής στο βιβλίο εισερχομένων του αύξοντος αριθμού (α/α) της Α.Λ.Π. ή του Δ.Α. - Τιμολογίου που εκδόθηκε κατά την πώληση των ελαστικών με επιπλέον αναγραφή σε ειδική στήλη του βιβλίου αυτού της ένδειξης «δωρεάν»  με την υπογραφή του πελάτηΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο