Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-09-2007 ]

1066318/449/0015/14.9.2007 Τρόπος καταχώρησης επιχορήγησης Ο.Α.Ε.Δ. που καταβάλλεται σε νέους επαγγελματίες που τηρούν βιβλίο εσόδων και εξόδων.

(Τρόπος καταχώρησης επιχορήγησης Ο.Α.Ε.Δ. που καταβάλλεται σε νέους επαγγελματίες που τηρούν βιβλίο εσόδων και εξόδων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1066318/449/0015/14.9.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1066318/449/0015/14.9.2007

ΘΕΜΑ: Τρόπος καταχώρησης επιχορήγησης Ο.Α.Ε.Δ. που καταβάλλεται σε νέους επαγγελματίες που τηρούν βιβλίο εσόδων – εξόδων.

Απαντώντας σε σχετική αίτησή σας αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.     Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου  1 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας της δεύτερης κατηγορίας για την άσκηση του επαγγέλματός του τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων, σε ξεχωριστές στήλες του οποίου καταχωρεί: α) το είδος του δικαιολογητικού, τον αύξοντα αριθμό και τη χρονολογία έκδοσης ή λήψης του, καθώς και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του εκδότη των στοιχείων αγορών και εξόδων, β) τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων, προϊόντων, πρώτων υλών, από την παροχή υπηρεσιών και από λοιπές πράξεις,
2.     Περαιτέρω με το 695/6.9.2007 σημείωμά της η Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος μας γνώρισε ότι  σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν, από το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις απαλλάσσεται από 1ης Ιανουαρίου 2003 το ποσό της επιχορήγησης που καταβάλλεται στους νέους επαγγελματίες οι οποίοι υπάγονται στα προγράμματα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. της παραγράφου 9 του άρθρου 29 του ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70 Α΄).
3.     Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το ποσό της επιχορήγησης που εισπράττετε από τον Ο.Α.Ε.Δ. ως οικονομική ενίσχυση, για το οποίο εκδίδετε τιμολόγιο (αθεώρητο) της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις πρέπει να καταχωρείται στο βιβλίο εσόδων - εξόδων που τηρείτε ως ακαθάριστο έσοδο από λοιπές πράξεις, ανεξάρτητα αν τούτο δεν φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο