Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-03-2007 ]

1014398/96/0015/7.3.2007 Καταχώρηση ή μη στο βιβλίο εσόδων - εξόδων δαπανών που καταβάλλονται από δικηγόρο για λογαριασμό πελατών του.

(Καταχώρηση ή μη στο βιβλίο εσόδων - εξόδων δαπανών που καταβάλλονται από δικηγόρο για λογαριασμό πελατών του.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1014398/96/0015/7.3.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1014398/96/0015/7.3.2007

ΘΕΜΑ: Καταχώρηση ή μη στο βιβλίο εσόδων - εξόδων δαπανών που καταβάλλονται από δικηγόρο για λογαριασμό πελατών του.

    Απαντώντας στην από 9.2.2007 αίτησή σας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος,  σας πληροφορούμε τα εξής:

        1.     Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), ορίζεται ότι σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων καταχωρούνται διακεκριμένα τα έσοδα και έξοδα που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτου.
        2.     Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι οι δαπάνες που βαρύνουν τον πελάτη δικηγόρου, οι οποίες καταβάλλονται από το δικηγόρο για λογαριασμό του και για τις οποίες τα σχετικά παραστατικά (φορολογικά στοιχεία κ.λ.π.) έχουν εκδοθεί στο όνομα του πελάτη, δεν καταχωρούνται στο τηρούμενο από το δικηγόρο βιβλίο εσόδων - εξόδων.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο