Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-10-2007 ]

1057051/382/0015/17.10.2007 Πώληση ηλεκτρονικού υπολογιστή με ενσωματωμένο λογισμικό και προγράμματα /εφαρμογές.

(Πώληση ηλεκτρονικού υπολογιστή με ενσωματωμένο λογισμικό και προγράμματα /εφαρμογές.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1057051/382/0015/17.10.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065


1057051/382/0015/17.10.2007

ΘΕΜΑ: Πώληση ηλεκτρονικού υπολογιστή με ενσωματωμένο λογισμικό και προγράμματα /εφαρμογές.

Με την από 5/6/2007 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι ελληνική εταιρεία, που κατασκευάζει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αγοράζει από αλλοδαπή εταιρεία του ομίλου     …. λογισμικό και προγράμματα / εφαρμογές (software). Η ελληνική εταιρεία εγκαθιστά το λογισμικό και τα προγράμματα σε εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware), προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του Η/Υ. Το software μπορεί να περιλαμβάνει το λειτουργικό σύστημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή / και τυποποιημένες εφαρμογές ευρείας χρήσης, που συνήθως διατίθενται στην αγορά ή / και εξειδικευμένες εφαρμογές που εγκαθίστανται μετά από απαίτηση  συγκεκριμένου πελάτη. Το νέο τελικό προϊόν, το οποίο περιλαμβάνει το hardware και το εγκατεστημένο software, πωλείται στην ελληνική αγορά ως ενιαίο προϊόν από την ελληνική εταιρεία. Για την πώληση του τελικού προϊόντος εκδίδεται τιμολόγιο, στο οποίο για εμπορικούς λόγους αναγράφεται μια ενιαία τιμή, χωρίς να γίνεται διάκριση της τιμής πώλησης του software. Μετά από τα παραπάνω ρωτάτε αν ο σχετικός χειρισμός της ελληνικής εταιρείας ως προς την τιμολόγηση του ενσωματωμένου software είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ύστερα από την τροποποίηση που υπέστη από το άρθρο 27 του ν.3522/2006.

Σχετικά με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.     Με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης δ΄  της  παραγράφου  2 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 27 του ν.3522/2006 και η οποία ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006 και καταλαμβάνει διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και μετά, ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών και η παροχή λογισμικού και η ενημέρωσή του.
2.      Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι από την έναρξη εφαρμογής τους η παροχή λογισμικού και η ενημέρωσή του θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών.  Συνεπώς η πώληση λογισμικού, τυποποιημένου ή μη, ανεξάρτητα αν πωλείται αυτούσιο ή εγκατεστημένο σε Η/Υ μαζί με αυτόν, θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών και εκδίδεται Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.
      Ειδικά στην περίπτωση πώλησης λογισμικού (τυποποιημένου ή μη) που πωλείται εγκατεστημένο σε Η/Υ μαζί με αυτόν, παρέχεται η δυνατότητα, αντί της έκδοσης ιδιαίτερου στοιχείου αξίας για κάθε πράξη (πώληση Η/Υ - πώληση λογισμικού), να εκδίδεται Τ.Π.Υ. στο οποίο θα αναγράφονται διακεκριμένα η αξία της πώλησης του αγαθού (Η/Υ) και η αξία της παροχής της υπηρεσίας (λογισμικού).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο