Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-11-2007 ]

1110426/746/0015/16.11.2007 Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή μη από τον πρόεδρο του Δ.Σ. σωματείου

(Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή μη από τον πρόεδρο του Δ.Σ. σωματείου)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1110426/746/0015/16.11.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1110426/746/0015/16.11.2007

ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή μη από τον πρόεδρο του Δ.Σ. σωματείου

Απαντώντας στην από 18.10.2007 αίτησή σας, σε συνέχεια του  1100040/1948/Α0012  απαντητικού εγγράφου της Δ/νσης Εισοδήματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας:

1.     Με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελεύθερο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, αναφερόμενο στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.
2.     Περαιτέρω από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι τα πρόσωπα που συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια νομικών προσώπων αλλά και γενικά σε κάθε είδους επιτροπές ή συμβούλια  δεν αποκτούν την ιδιότητα του επιτηδευματία από τη συμμετοχή τους  σε αυτά  κατά την έννοια των πιο πάνω διατάξεων και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ. κ.λ.π.  
3.     Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι η ιδιότητά σας ως πρόεδρος του Δ.Σ. σωματείου και οι μηνιαίες αποζημιώσεις που λαμβάνετε λόγω της απασχόλησής σας στις υποθέσεις αυτού δεν σας καθιστούν επιτηδευματία, οπότε δεν υποχρεούστε να τηρείτε βιβλία, να εκδίδετε στοιχεία του Κ.Β.Σ. κ.λπ. και κατά συνέπεια για την καταβολή των εν λόγω αποζημιώσεων εκδίδονται από το καταβάλλων αυτές σωματείο, αποδείξεις δαπανών σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο