Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-08-1995 ]

ΠΟΛ.1214/10.8.1995 Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

(Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ 1114


1094727/1395/0001/

I. Αναφερόμενοι στο παραπάνω θέμα κρίνουμε σκόπιμο να σας υπενθυμίσουμε τα εξής:

1. Οι διατάξεις του άρθρου 75 του Υπαλληλικού Κώδικα (Π.Δ.611/77) ορίζουν, ποιά πρέπει να είναι η συμπεριφορά του υπαλλήλου μέσα και έξω από την υπηρεσία, λόγω της ιδιότητας και της θέσης του σαν δημόσιου λειτουργού, προκειμένου να αποκτήσει την εκτίμηση και εμπιστοσύνη του πολίτη, στοιχεία απαραίτητα για την προώθηση του έργου που του έχει εμπιστευθεί η πολιτεία.

2. Με την αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.340/56/4515/29.2.1984 απόφαση (ΦΕΚ 234 Β/13.4.84) του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 18 του Ν.1400/83, ορίστηκε ότι ο υπάλληλος υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση κατά το διορισμό του, με την οποία να δηλώνει τα στοιχεία της περιουσιακής κατάστασης του ίδιου, της συζύγου και των παιδιών του. Με τον ίδιο τρόπο δηλώνεται υποχρεωτικά και κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών και μάλιστα χωρίς ν' απαιτείται η μεταβολή αυτή να είναι ουσιώδης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 75 του Π.Δ/τος 611/77.
Η τήρηση της θεμελιώδους αυτής ηθικής και νομικής υποχρέωσης από τους υπαλλήλους, προσφέρει μια αποφασιστική σημασίας απόδειξη της εντιμότητας και του ήθους τους. Η απουσία της τυπικής αυτής απόδειξης, έναντι των τρίτων, επιτρέπει ανευθυνολογίες και αιτιάσεις, που υπονομεύουν το κύρος του ίδιου του υπαλλήλου, ιδιαίτερα του υπαλλήλου του Υπ. Οικονομικών, ως εκπροσώπου του Κράτους στις οικονομικές συναλλαγές του που θα πρέπει - όπως αντιλαμβάνεσθε - να διαφυλλάσεται με κάθε θυσία.

3. Για να υπάρχει λοιπόν πλήρης διαφάνεια στον τρόπο κτήσης των περιουσιακών στοιχείων των υπαλλήλων και να μην δημιουργούνται υποψίες ή να προκαλούνται υπαινιγμοί, που κλονίζουν την εμπιστοσύνη του πολίτη και δημιουργούν αμφιβολίες για το ήθος τους και επειδή άλλοι μεν υπάλληλοι παρέλειψαν να υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές από το διορισμό τους μέχρι και σήμερα, άλλοι δε παρέλειψαν να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση για μεταβολή, που έγινε στα περιουσιακά τους στοιχεία, παρακαλούμε όπως όλοι οι υπάλληλοι υποβάλλουν από την αρχή (:από το διορισμό τους) ανακεφαλαιωτική δήλωση περιουσιακής κατάστασης, όπως το συνημμένο υπόδειγμα.

4. Η παραπάνω δήλωση θα υποβληθεί μέχρι 30.9.95 το αργότερο, στην υπηρεσία που υπηρετεί κάθε υπάλληλος σε τρία (3) αντίγραφα, στα οποία θα επισυνάπτεται:
α) φωτ/πία της δήλωσης φορ/γίας εισοδήματος που υποβλήθηκε το έτος 1995 και
β) φωτ/πία του εντύπου Ε9, και στη συνέχεια θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:
- το ένα (1) αντίγραφο θα τεθεί στο βοηθητικό προσωπικό μητρώο, που τηρείται στη μονάδα που υπηρετεί κάθε υπάλληλος,
- το δεύτερο αντίγραφο θα σταλεί με ευθύνη του Προϊσταμένου κάθε υπηρεσίας στην αρμόδια καθ' ύλην υπηρεσία Επιθεώρησης, για συστηματικό έλεγχο και επεξεργασία από αρμόδιο Επιθεωρητή.
- το τρίτο αντίγραφο θα σταλεί στις αρμόδιες κατά κλάδο υπαλλήλων Δ/νσεις Προσ/κού (Δ2, Δ3, Δ34, Δ1), οι οποίες θα επιμεληθούν τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων και στη συνέχεια την αρχειοθέτησή τους στους φακέλους με το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων.

5. Επίσης, παρακαλούνται οι κ.κ. Προϊστάμενοι των υπηρεσιών, που αποστέλλεται η παρούσα, να φροντίσουν, με προσωπική τους ευθύνη, να λάβει γνώση αυτής, ενυπόγραφα, όλο το προσωπικό.
Τέλος, ελπίζοντας, ότι έγιναν πλήρως κατανοητοί οι λόγοι, για τους οποίους πρέπει να υποβληθεί η δήλωση αυτή, πιστεύουμε ότι όλο το προσωπικό θα ανταποκριθεί με την δέουσα υπευθυνότητα, ώστε η δήλωση να είναι ολοκληρωμένη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο