Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-02-2006 ]

1008340/61/0015/16.2.2006 Σχετικά με διαδικασία δήλωσης και έναρξης φ.τ.μ.

(Σχετικά με διαδικασία δήλωσης και έναρξης φ.τ.μ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1008340/61/0015/16.2.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1008340/61/0015/16.2.2006

ΘΕΜΑ: Σχετικά με διαδικασία δήλωσης – έναρξης φ.τ.μ.

    Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το ερώτημα που απευθύνετε εάν ο αγοραστής φ.τ.μ. μπορεί να κάνει χρήση αυτής πριν τη δήλωσή της στον Κ.Β.Σ. της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και στην περίπτωση αυτή εάν οι εκδοθείσες Α.Λ.Π. θεωρούνται ως εκδοθείσες από αδήλωτη φ.τ.μ., συνεπώς λογίζονται ως αθεώρητες, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1809/1988 «Ο αγοραστής ή χρήστης ή κάτοχος υποχρεούται να υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. της έδρας που υπάγεται, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα αγοράς ή απόκτησης της χρήσης κάθε φορολογικής ταμειακής μηχανής ή συστήματος, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται ο τρόπος και η ημερομηνία απόκτησης, τα στοιχεία του οικείου παραστατικού, καθώς και ο ακριβής τόπος (διεύθυνση της έδρας, υποκαταστήματος ή άλλου χώρου) στον οποίο πρόκειται να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει την συγκεκριμένη μηχανή. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής, όπως μεταφοράς σε άλλη εγκατάσταση, παύση δραστηριότητας, πλήρωση μνήμης, αλλαγή κατόχου κ.λ.π. ο ως άνω υπόχρεος δηλώνει την μεταβολή αυτή μέσα στην πιο πάνω προθεσμία και κατά τον ίδιο τρόπο.».
    Επομένως όπως συνάγεται από τις ανωτέρω διατάξεις δεν απαγορεύεται η χρήση και λειτουργία Φ.Τ.Μ. άμεσα με την απόκτηση και εγκατάστασή της, εφΆ όσον εντός 10ημέρου – από την απόκτησή της – δηλωθεί με την προβλεπόμενη διαδικασία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
    Επισημαίνεται τέλος ότι η έκδοση αποδείξεων από μη δηλωμένη μηχανή μετά την εκπνοή του 10ημέρου επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 1809/1988 και του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 από το χρόνο χρησιμοποίησής της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο