Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-06-2006 ]

1045363/361/0015/6.6.2006 Ανάθεση εκτύπωσης φορολογικών στοιχείων σε τρίτο πρόσωπο.

(Ανάθεση εκτύπωσης φορολογικών στοιχείων σε τρίτο πρόσωπο.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1045363/361/0015/6.6.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065


1045363/361/0015/6.6.2006

ΘΕΜΑ: Ανάθεση εκτύπωσης φορολογικών στοιχείων σε τρίτο πρόσωπο.

Με την από 15.5.2006 αίτησή σας μάς γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας, η οποία ασχολείται με τη μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτων, τηρεί βιβλίο κίνησης οχημάτων βάσει των διατάξεων της περ. ιη΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και κατά συνέπεια εκδίδει αθεώρητες τις Α.Π.Υ. (βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003) για τις συναλλαγές που καταχωρεί σε αυτό. Οι εν λόγω Α.Π.Υ. εκδίδονται μηχανογραφικά και η επιχείρησή σας τις σημαίνει με χρήση μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ του ν. 1809/1988 προαιρετικά, δεδομένου ότι, βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2003, απαλλάσσεται από την υποχρέωση χρήσης μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ για τη σήμανση των μηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν συναλλαγές που καταχωρούνται στο ως άνω πρόσθετο βιβλίο κίνησης οχημάτων. Η επιχείρηση σας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτη επιχείρηση- τυπογραφείο, έναντι αμοιβής, την εκτύπωση και αποστολή των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Για το λόγο αυτό στην αρχή κάθε μήνα σκοπεύει να αποστέλλει στην τρίτη επιχείρηση δισκέττα στην οποία θα είναι ηλεκτρονικά αποθηκευμένες οι προς έκδοση Α.Π.Υ. και οι σημάνσεις αυτών, καθώς επίσης κενά έντυπα για την εκτύπωσή τους και στη συνέχεια η επιχείρηση του τυπογραφείου θα εκτυπώνει κάθε Α.Π.Υ. σε τρία αντίτυπα και θα αποστέλλει ένα στον κάθε δικαιούχο αντισυμβαλλόμενό σας ενώ τα υπόλοιπα θα επιστρέφονται στην επιχείρησή σας. Ρωτάτε δε εάν η παραπάνω διαδικασία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Επί του ανωτέρω ερωτήματος σάς γνωρίζουμε ότι η ανάθεση της εκτύπωσης μόνο από τρίτη επιχείρηση στοιχείων των οποίων τα αρχεία «a.txt” και «b.txt” έχουν δημιουργηθεί από τη δική σας επιχείρηση για αποστολή στους πελάτες σας δικαιούχους των στοιχείων αυτών, δεν συνιστά ανάθεση τιμολόγησης, για την οποία ορίζονται ειδικές προϋποθέσεις στις διατάξεις του άρθρου 18α του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), και κατά συνέπεια δεν αντίκειται στις διατάξεις του Κώδικα αυτού και τις συναφείς υπουργικές αποφάσεις.    ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο