Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-04-2006 ]

1035768/295/0015/17.4.2006 Απαλλαγή των τηρούντων πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), από την χρήση ειδικών ασφαλών φορολογικών διατάξεων σήμανσης στοιχείων (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.).

(Απαλλαγή των τηρούντων πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), από την χρήση ειδικών ασφαλών φορολογικών διατάξεων σήμανσης στοιχείων (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.).)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1035768/295/0015/17.4.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1035768/295/0015/17.4.2006

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των τηρούντων πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), από την χρήση ειδικών ασφαλών φορολογικών διατάξεων σήμανσης στοιχείων (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.).

Σε απάντηση της από 5-4-2006 αίτησής σας, με την οποία μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας που έχει ως αντικείμενο εργασιών την αποθήκευση αγαθών τρίτων και την διανομή των αγαθών αυτών στους πελάτες των αποθετών της και εκδίδει  μηχανογραφικά τα δελτία αποστολής και τα δελτία εισαγωγής σημαίνοντάς τα προαιρετικά με τη χρήση φορολογικών μηχανισμού του ν.1809/1988 (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) και περαιτέρω ερωτάτε εάν σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών ΠΟΛ.1082/2003 απαλλάσσονται της σήμανσης πέρα από τα στοιχεία αξίας και τα στοιχεία διακίνησης (δελτία αποστολής) καθώς και τα  δελτία εισαγωγής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με την περίπτωση Β της παραγράφου 3 της Α.Υ.Ο.Ο. 1102389/913/0015/ΠΟΛ. 1284/20.12.2002, όπως συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο.  ΠΟΛ. 1082/2002, απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρησιμοποίησης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988 για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ., έστω και εάν αυτά εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο, οι επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και από σχετικές αποφάσεις.
2.    Η ανωτέρω απαλλαγή προκειμένου για αποθηκευτή αγαθών τρίτων, αφορά μόνο τα μηχανογραφικώς εκδιδόμενα στοιχεία εσόδου (Α.Π.Υ.), τα στοιχεία διακίνησης (Δ.Α.) προς τον αποθέτη ή προς τρίτο κατΆ εντολή και για λογαριασμό του αποθέτη, καθώς και τα δελτία εισαγωγής, επειδή οι συναλλαγές για τις οποίες εκδίδονται τα ανωτέρω στοιχεία καταχωρούνται στο πρόσθετο βιβλίο του άρθρου 10 παρ. 5 του Κ.Β.Σ. (έγγραφό μας 1044551/491/0015/2-7-2003).
    Κατά συνέπεια, λοιπά στοιχεία που εκδίδονται μηχανογραφικά για συναλλαγές που δεν καταχωρούνται στα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 παρ. 5 του Κ.Β.Σ. ή σε πρόσθετα βιβλία που προβλέπεται η τήρηση από αποφάσεις, εκδίδονται και σημαίνονται με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.   
4.    Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ο επιτηδευματίας με δραστηριότητα απαλλασσόμενη του μέτρου και δραστηριότητα μη απαλλασσόμενη του μέτρου, μπορεί να εκδίδει τα φορολογικά στοιχεία και των δύο δραστηριοτήτων του με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο