Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-06-2006 ]

1060202/464/0015/28.6.2006 Επιβολή προστίμων σε βάρος των κληρονόμων αποβιώσαντος φυσικού προσώπου υποκρυπτόμενου σε έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων.

(Επιβολή προστίμων σε βάρος των κληρονόμων αποβιώσαντος φυσικού προσώπου υποκρυπτόμενου σε έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1060202/464/0015/28.6.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1060202/464/0015/28.6.2006

ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίμων σε βάρος των κληρονόμων αποβιώσαντος φυσικού προσώπου υποκρυπτόμενου σε έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Απαντώντας στο από 17.5.2006 έγγραφό σας με το οποίο ρωτάτε εάν τα πρόστιμα από παραβάσεις για έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων επιβάλλονται στους κληρονόμους στην περίπτωση θανάτου υποκρυπτόμενου σε έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων, σάς γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Από τη δικαστηριακή και διοικητική νομολογία έχει γίνει δεκτό (ΣΤΕ 179 και 180/1977, εγκύκλιος Σ.4162/129/ΠΟΛ 195/23.9.1982) ότι τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τη φορολογική αρχή για παραβάσεις του Κ.Β.Σ. είναι μεν διοικητικές ποινές οικονομικού χαρακτήρα, αλλά δεν έχουν προσωποπαγή χαρακτήρα, και δεν αποσβήνονται με το θάνατο του υπόχρεου παραβάτη, αλλά κληρονομούνται, σαν υποχρεώσεις της κληρονομίας και καταβάλλονται από τους κληρονόμους.
2.    Στο με αρ. πρωτ. 2586/22.11.2004 έγγραφο του Ειδικού Γραφείου Νομικού Συμβούλου διατυπώθηκε η άποψη ότι τα πρόστιμα αυτά θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι αποσβήνονται με το θάνατο του παραβάτη και δεν συνιστούν υποχρεώσεις της κληρονομίας, κυρίως επειδή «έχουν αυστηρά προσωπικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι χαρακτηριζόμενα ως διοικητικές κυρώσεις που αποσκοπούν στον εξαναγκασμό του υπόχρεου προς συμμόρφωση προς τις φορολογικές εν γένει υποχρεώσεις του, ήτοι αποτρέποντας τον από την τέλεση μελλοντικών φορολογικών παραβάσεων, η επιβολή τους δεν προϋποθέτει την ύπαρξη ζημίας για το Δημόσιο και συνεπώς δεν έχουν βεβαίως αποκαταστατικό χαρακτήρα, εφόσον με αυτά δεν επιδιώκεται η ικανοποίηση- έστω και μερικώς- της υποχρέωσης προς πληρωμή των οικείων οφειλόμενων φόρων».
3.    Κατόπιν της ανωτέρω διατυπωθείσας άποψης, η όποια έρχεται σε αντίθεση με την μέχρι τώρα κρατούσα, έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τη Διεύθυνσή μας και τη Διεύθυνση Ελέγχου προς το Ειδικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου Φορολογίας για έκδοση γνωμοδότησης από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους προκειμένου να αρθεί κάθε αμφιβολία ως προς τις εφαρμοστέες διατάξεις εν προκειμένω.
4.    Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι, με την επιφύλαξη έκδοσης διαφορετικής γνωμοδότησης από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, τα πρόστιμα αποβιώσαντος φυσικού προσώπου υποκρυπτόμενου σε έκδοση εικονικών στοιχείων κληρονομούνται ως υποχρεώσεις της κληρονομίας και δεν αποσβήνονται με το θάνατο του παραβάτη. Συνεπώς, και στην περίπτωση σας υπόχρεοι για τα πρόστιμα του αποβιώσαντος υποκρυπτόμενου στην έκδοση εικονικών στοιχείων είναι οι κληρονόμοι στους οποίους εκδίδεται χωριστή για τον καθένα απόφαση επιβολής προστίμου, ανάλογα με τη μερίδα του κάθε ενός από αυτούς.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο