Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-06-2006 ]

1048169/381/0015/8/6/2006 Χαρακτηρισμός παράβασης. Ύψος επιβλητέου προστίμου.

(Χαρακτηρισμός παράβασης. Ύψος επιβλητέου προστίμου.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1048169/381/0015/8/6/2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1048169/381/0015/8/6/2006

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός παράβασης. Ύψος επιβλητέου προστίμου.

    Με το 4509/17.5.2006 έγγραφό σας ζητάτε να σας γνωρίσουμε το είδος της παράβασης και το ύψος του προστίμου στη περίπτωση που διαπιστώνεται συγκεντρωτική καταχώρηση για τα υπόλοιπα 288 πελατών στο λογαριασμό ΠΕΛΑΤΕΣ στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών, χωρίς να έχει καταχωρηθεί ανάλυση του λογαριασμού αυτού σε καταστάσεις ή ισοζύγια.

    Απαντώντας στα προαναφερόμενα σας πληροφορούμε τα εξής:

1.  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 27 του ΚΒΣ για τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού τα οποία παρακολουθούνται με περιληπτικούς - γενικούς λογαριασμούς μπορεί να καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών τα υπόλοιπα μόνο των οικείων λογαριασμών, εφόσον καταχωρείται ανάλυση καθενός λογαριασμού σε καταστάσεις ή ισοζύγια.
2. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, για κάθε πράξη ή παράλειψη των διατάξεων του άρθρου αυτού που διαπιστώνεται σε διαφορετικό χρόνο εντός της ίδιας χρήσεως επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο.
3. Ακόμα σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στΆ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 θεωρούνται αυτοτελείς παραβάσεις η κάθε μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση στοιχείου απογραφής.
4. Ενόψει των ανωτέρω συνάγεται ότι η καταχώρηση των υπολοίπων 288 πελατών συγκεντρωτικά με ένα ποσό στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών χωρίς να έχει καταχωρηθεί ανάλυση ανά πελάτη σε καταστάσεις ή ισοζύγια, δεν συνιστά μη καταχώρηση 288 στοιχείων απογραφής αλλά πλημμελή ενημέρωση του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών. Συνεπώς πρόκειται για γενική παράβαση της παραγράφου 2 περίπτωση ε του άρθρου 5 του ν.2523/1997, για την οποία επιβάλλεται ένα ενιαίο πρόστιμο ύψους βάσης υπολογισμού Νο1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) της ιδίας παραγράφου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο