Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-08-1995 ]

ΠΟΛ.1210/9.8.1995 Δυνατότητα επιστροφής Φ.Π.Α. με τους κατ αποκοπή συντελεστές σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος - σεισμοπαθείς των νομών Γρεβενών και Κοζάνης - που δεν έχουν το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο

(Δυνατότητα επιστροφής Φ.Π.Α. με τους κατ αποκοπή συντελεστές σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος - σεισμοπαθείς των νομών Γρεβενών και Κοζάνης - που δεν έχουν το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα 9 Αυγούστου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1092818/4319/1327/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Α/ΙΙ

ΠΟΛ 1210

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα επιστροφής ΦΠΑ με τους κατ' αποκοπή συντελεστές σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος-σεισμοπαθείς των νομών Γρεβενών και Κοζάνης- που δεν έχουν το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο.

Α.Υ.Ο. 1092818/4319/1327/0014/ (ΦΕΚ 764Β'/30.8.1995)

Εχοντας υπόψη:
1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν.1642/1986 για την εφαρμογή του φόρου
προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 125Α):
α) του άρθρου 33
β) των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 58
2. Την απόφαση Π.953/432/64/ (ΦΕΚ 107/Β/25.2.88)
3. Την αριθμ. 1026431/268/0006Α/2.3.1994 Κοινή απόφαση του πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι λόγω των καταστροφικών σεισμών στις 13.5.1995 πολλοί δικαιούχοι επιστροφής Φ.Π.Α. αγρότες του Ειδικού καθεστώτος απώλεσαν τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία για την επιστροφή του Φ.Π.Α..
5. Οτι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται περαιτέρω δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
1. Κατ' εξαίρεση για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος των Νομών Γρεβενών και Κοζάνης που επλήγησαν από τους σεισμούς στις 13.5.1995 για την επιστροφή του Φ.Π.Α. με τους κατ' αποκοπήν συντελεστές (άρθρο 33 Ν.1642/1986), γίνονται δεκτά αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα των σχετικών φορολογικών στοιχείων, εφόσον αυτά είναι
θεωρημένα από τους υποκείμενους στο φόρο που τα έχουν εκδώσει και έχουν το στέλεχος.

Η θεώρηση θα αναφέρει ότι το αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο είναι το μοναδικό και ότι είναι ακριβές αντίγραφο εκείνου που παραμένει στο στέλεχος.  ανωτέρω ρύθμιση αφορά αποκλειστικά παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές
αγροτικών υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 1994 και μέχρι την 31η Μαϊου του έτους αυτού.

2. Επίσης, εξαιρετικά για τους αγρότες σεισμοπαθείς του ειδικού καθεστώτος των νομών Γρεβενών και Κοζάνης παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για επιστροφή Φ.Π.Α. με τους κατ' αποκοπή συντελεστές για το έτος 1995 (χρήση 1994) μέχρι 30.9.95.

Αρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο