Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-04-2006 ]

1033125/269/0015/14.4.2006 Μή αναγραφή της φράσης «Αθεώρητα βάσει Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003» σε εκδοθέντα στοιχεία.

(Μή αναγραφή της φράσης «Αθεώρητα βάσει Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003» σε εκδοθέντα στοιχεία.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1033125/269/0015/14.4.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1033125/269/0015/14.4.2006

ΘΕΜΑ: Μή αναγραφή της φράσης «Αθεώρητα βάσει Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003» σε εκδοθέντα στοιχεία.

Απαντώντας στην από 29.3.2006 ερώτησή σας σχετικά με την υποβολή προστίμου στην περίπτωση μη αναγραφής της φράσης «αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ….» (ανάλογα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο) σε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που έχουν εκδοθεί από επιτηδευματία με αντικείμενο εργασιών ενοικιαζόμενα δωμάτια ο οποίος τηρεί πρόσθετο βιβλίο πελατών, στο οποίο τις έχει καταχωρήσει, σάς γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Με τις διατάξεις των αποφάσεων Α.Υ.Ο ΠΟΛ 1071/25.2.2000, Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1166/29.5.2002 και Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2.6.2003 ορίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παρ. 5 του άρθρου 10 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) εκδίδουν αθεώρητα τα στοιχεία αξίας για τις συναλλαγές που καταχωρούν σε αυτά. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω υπουργικές αποφάσεις όλα τα στοιχεία που εκδίδονται αθεώρητα βάσει αυτών πρέπει να φέρουν σχετική ένδειξη με αναφορά στην απόφαση που απαλλάσσει τους εκδότες από τη θεώρηση των στοιχείων αυτών («αθεώρητα βάσει ΠΟΛ…»).
2.    Εφόσον ο επιτηδευματίας έχει υποβάλει δήλωση ένταξης στο μέτρο της έκδοσης αθεωρήτων φορολογικών στοιχείων και έχει καταχωρήσει τα εκδοθέντα αθεώρητα στοιχεία στο πρόσθετο βιβλίο πελατών, όπως προβλέπεται από τις ως άνω αποφάσεις, το γεγονός ότι τα εκδοθέντα στοιχεία δεν φέρουν τη σχετική ένδειξη «αθεώρητα βάσει ΠΟΛ….» συνιστά μια γενική παράβαση των διατάξεων των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων που επιφέρει το αντίστοιχο πρόστιμο ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί ο επιτηδευματίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων αΆ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, η δε διαπίστωση της ανωτέρω παράλειψης σε περισσότερες χρήσεις συνιστά μια γενική παράβαση ανά χρήση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.
3.    Σε κάθε περίπτωση, άρα και στην περίπτωση που προαναφέρθηκε, ανάλογα με τα πραγματικά περιστατικά που εκτιμώνται από τον φορολογικό έλεγχο μπορεί να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις της περ. ζΆ της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.
4.    Τέλος, η λήψη των ως άνω φορολογικών στοιχείων δεν συνιστά παράβαση διατάξεων του Κ.Β.Σ. και συνεπώς δεν επιβάλλονται πρόστιμα στους λήπτες τους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο