Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-02-2006 ]

1021973/39/0015/28.2.2006 Καταβολή αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρεία για αποκατάσταση ζημιών σε αυτοκίνητα, με δικαιολογητικά τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία.

(Καταβολή αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρεία για αποκατάσταση ζημιών σε αυτοκίνητα, με δικαιολογητικά τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1021973/39/0015/28.2.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1021973/39/0015/28.2.2006

ΘΕΜΑ: Καταβολή αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρεία για αποκατάσταση ζημιών σε αυτοκίνητα, με δικαιολογητικά τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία.

    Απαντώντας στην με αρ. πρωτ. 7929/29-11-2005 επιστολή σας που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το 127/8-2-2006 Υπηρεσιακό Σημείωμα από την Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    1. Αντικείμενο των διατάξεων του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επιτηδευματιών αναφορικά με την τήρηση και έκδοση των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων αντίστοιχα.
    2. Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 τα δικαιολογητικά στοιχεία για αποκατάσταση ζημιών στα αυτοκίνητα κατατίθενται στις ασφαλιστικές εταιρείες, οι δαπάνες αυτές καταχωρούνται κατ\' αρχήν στα βιβλία των επιχειρήσεων που δικαιούνται τις αποζημιώσεις και κρατούνται φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών ως δικαιολογητικά εγγραφής, στις οποίες γίνεται η παρατήρηση ότι το πρωτότυπο έχει κατατεθεί στη συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία (επωνυμία) για την είσπραξη της σχετικής αποζημίωσης.(Σχετ.εγγ. 1106848/1025/2-10-1995).
    3. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι, οι φωτοτυπίες των ως άνω τιμολογίων αποτελούν νόμιμα δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία των επιτηδευματιών για τις ανάγκες του Κ.Β.Σ. και γενικότερα της φορολογίας, και μόνο.
Για την έγκριση των σχετικών δαπανών με δικαιολογητικό τις εν λόγω φωτοτυπίες θα πρέπει να απευθυνθείτε στον φορέα που τις εγκρίνει για την εξεύρεση λύσης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο