Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-08-1995 ]

ΠΟΛ.1209/8.8.1995 Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

(Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 8 Αυγούστου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1093212/6705/009Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1209

ΘΕΜΑ: Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.

1093212/6705/0009Α/

1. Από τα αναλυτικά στοιχεία που μας δώσατε, αναφορικά με τα αποτελέσματα μέχρι 30 Ιουνίου 1995 από την εφαρμογή της Α.Υ.Ο.1099/1994, προκύπτει ότι για ένα σημαντικό αριθμό παλαιών υποθέσεων δεν έχουν ακόμη συνταχθεί τα ειδικά σημειώματα που προβλέπονται από την Απόφαση αυτή. Πολλές δε Δ.Ο.Υ. βρίσκονται ακόμη στην αρχή της διαδικασίας που ορίζεται από την Απόφαση.
Επίσης, η αποδοχή από τους φορολογούμενους των ειδικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΚΕΠΥΟ, για την περαίωση των ανέλεγκτων παλαιών υποθέσεών τους, σε ορισμένες Δ.Ο.Υ. ανέρχεται σε υψηλά ποσοστά και σε άλλες περιορίζεται σε ποσοστό που δεν δικαιολογείται.

2. Οπως γνωρίζεται η Απόφαση περαίωσης των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων εκδόθηκε στις 27.4.1994 και τέθηκε σε εφαρμογή με τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλ6δή από 13.5.1994. Δύο μήνες περίπου πριν από την ημερομηνία αυτή είχαν δοθεί οδηγίες στις Δ.Ο.Υ. να προβούν σε ορισμένες προπαρασκευαστικές εργασίες, ιδίως στη συγκρότηση του αρχείου ανέλεγκτων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ώστε να διευκολυνθούν στη διαδικασία που επρόκειτο να ακολουθήσει για την περαίωση των υποθέσεων αυτών. Με βάση τα παραπάνω τέθηκε ως στόχος ολοκλήρωσης του έργου της περαίωσης η 31η
Δεκεμβρίου 1994.
Ηδη διανύουμε το 15ο μήνα από την έκδοση της Α.Υ.Ο.1099/1994 και η κατάσταση που παρουσιάζεται σε αρκετές Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα στοιχεία της καταγραφής που έγινε στις 30.6.1995, είναι ανεπίτρεπτη. Το ολιγότερο δείχνει έλλειψη προσπάθειας, οργάνωσης, συντονισμού, παρακολούθησης και εποπτείας στο έργο της περαίωσης των παλαιών υποθέσεων.

3. Εχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τις προφορικές εντολές που σας δόθηκαν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σε συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα σε όλη σχεδόν τη χώρα, και αφορούν μεταξύ των άλλων την ολοκλήρωση του έργου της περαίωσης των παλαιών υποθέσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα, σας δίνονται οι παρακάτω οδηγίες και εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στην ανάγκη της απόλυτης τήρησης του σχετικού χρονοδιαγράμματος, για να μη βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση αναζήτησης και καταλογισμού ευθυνών:
α) Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1995 το αργότερο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη και η αποστολή στο ΚΕΠΥΟ των ειδικών σημειωμάτων για τις εκκρεμείς υποθέσεις, που υπάγονται στη διαδικασία περαίωσης της απόφασης ΠΟΛ.1099/1994, από όλες τις Δ.Ο.Υ..
Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. με δική του ευθύνη και σε συνεργασία με τον εποπτεύοντα της Δ.Ο.Υ. Επιθεωρητή να οργανώσουν και να κατανείμουν στο προσωπικό που διαθέτει κάθε Δ.Ο.Υ., το έργο, έτσι ώστε να επιτύχουν τον
παραπάνω στόχο.
β) Σε όλους τους φορολογούμενους που δεν έχουν αποδεχτεί μέχρι σήμερα το ειδικό εκκαθαριστικό σημείωμα που τους έχει σταλεί από το ΚΕΠΥΟ για τις ανέλεγκτες υποθέσεις τους να γίνει υπενθύμιση (τηλεφωνική ή έγγραφη πρόσκληση) για τη δυνατότητα αποδοχής του. Στο Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα της υπηρεσίας να σημειώνεται και να υπογράφεται η ημερομηνία της πρόσκλησης αυτής από τον υπάλληλο που την έκανε. Η διαδικασία αυτή να παρακολουθείται τόσο από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., όσο και από τον αρμόδιο Επιθεωρητή σε τακτά χρονικά
διαστήματα (ανά εβδομάδα).
γ) Ολες οι Δ.Ο.Υ. να απαντήσουν άμεσα σε όλα τα Δελτία Αποστολής Πληροφοριών που έχουν δεχτεί από άλλες Δ.Ο.Υ. και είναι σχετικά με την εφαρμογή της Απόφασης ΠΟΛ.1099/1994.

4. Πιστεύοντας ότι θα ανταποκριθείται πλήρως και σ' αυτή την προσπάθεια την οποία θα παρακολουθήσουμε συστηματικά παρακαλούμε όπως οι Δ/νσεις Επιθεώρησης και Συντονισμού Δ.Ο.Υ. μας γνωρίζουν σε εβδομαδιαία βάση την πορεία του έργου που έχει ανατεθεί και το βαθμό υλοποίησής του, καθώς και χωρίς άλλη υπόμνηση,
μετά της 30.9.1995, τα συνολικά αποτελέσματα, κατά Δ.Ο.Υ., από την εφαρμογή της Απόφασης ΠΟΛ.1099/1994, όπως αυτά θα διαμορφωθούν (αριθμός σημειωμάτων που συντάχθηκαν, πόσα από αυτά έγιναν αποδεκτά και τα ποσά του φόρου που βεβαιώθηκαν - Εισοδήματος και Φ.Π.Α. χωριστά). Τα στοιχεία αυτά να αποστέλλονται στο FAX 3233752 της Δ/νσης Ελέγχων (Δ.9).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο