Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-06-2006 ]

1042376/344/0015/8/6/2006 Ελλείμματα εμπορευμάτων κατά τις περιοδικές απογραφές ή κατά την απογραφή τέλους χρήσης.

(Ελλείμματα εμπορευμάτων κατά τις περιοδικές απογραφές ή κατά την απογραφή τέλους χρήσης. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1042376/344/0015/8/6/2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1042376/344/0015/8/6/2006

ΘΕΜΑ: Ελλείμματα εμπορευμάτων κατά τις περιοδικές απογραφές ή κατά την απογραφή τέλους χρήσης.

Με το  από 3 Μαΐου 2006 υπόμνημά σας, μας μεταφέρετε προβληματισμούς και παράπονα των μελών του Συνδέσμου σας σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση των ελλειμμάτων εμπορευμάτων των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης από ελεγκτικές υπηρεσίες, οπότε και επιβάλλονται εξοντωτικά πρόστιμα. Επίσης αναφέρετε ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν αναγνωρίζονται από τον τακτικό έλεγχο τα ελλείμματα που διαπιστώνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, είτε με περιοδικές απογραφές κατά τη διάρκεια της χρήσης είτε με την απογραφή στο τέλος της χρήσης και προστίθενται ως λογιστικές διαφορές και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις με βάση παραβάσεις του ΚΒΣ για ελλείμματα εμπορευμάτων τα βιβλία των επιχειρήσεων κρίθηκαν ανεπαρκή ή και ανακριβή.     Επίσης σημειώνετε ότι οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, ανεξάρτητα της οργάνωσής τους, δεν μπορούν να αποφύγουν τα ελλείμματα εμπορευμάτων, που οφείλονται κυρίως σε κλοπές, καθώς και ότι η εκτίμηση της EUROSTAT για κλοπές και λοιπές απώλειες σε καταστήματα λιανικής πώλησης κυμαίνεται από 1,4% έως 1,6% επί των ετήσιων πωλήσεων. Ζητάτε δε να μην καταλογίζονται παραβάσεις του ΚΒΣ, να μην προστίθενται τα ελλείμματα ως λογιστικές διαφορές και να μη θίγεται το κύρος των βιβλίων των επιχειρήσεων στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται ελλείμματα εμπορευμάτων στις επιχειρήσεις, εκτός των περιπτώσεων όπου η φορολογούσα αρχή θα αποδεικνύει ότι οφείλονται σε απόκρυψη πωλήσεων.
    Απαντώντας στα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε ότι μια από τις ουσιαστικές ελεγκτικές επαληθεύσεις τόσο στο προληπτικό έλεγχο όσο και στο τακτικό είναι ο ποσοτικός έλεγχος συγκεκριμένων ειδών (κλειστή αποθήκη). Τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού καθώς και το είδος της παράβασης ανάλογα με τις διαπιστώσεις αυτού ως θέμα πραγματικό ανήκει στην αρμοδιότητα της αρμόδιας φορολογικής αρχής, όπως επίσης και η επίδραση της σχετικής διαπίστωσης στο κύρος των βιβλίων, σε περίπτωση δε αμφισβήτησης στην αρμοδιότητα των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο