Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-01-2006 ]

1107143/799/0015/2/1/2006 Περιεχόμενο Ισοζυγίου λογαριασμών Γενικού και Αναλυτικών Καθολικών.

(Περιεχόμενο Ισοζυγίου λογαριασμών Γενικού και Αναλυτικών Καθολικών.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1107143/799/0015/2/1/2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1107143/799/0015/2/1/2006

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο Ισοζυγίου λογαριασμών Γενικού – Αναλυτικών Καθολικών.

    Απαντώντας στην από 11 Νοεμβρίου 2005 αίτησή σας, αναφορικά με την υποχρέωση εμφάνισης ή μη στο ισοζύγιο λογαριασμών «Γενικού – Αναλυτικών Καθολικών» των λογαριασμών που έχουν μεν κίνηση μέσα στο μήνα αλλά με τελικό υπόλοιπο μηδέν (χρέωση μείον πίστωση = μηδέν), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    1. Με τις διατάξεις της περίπτ. βΆ της παρ. 1 του άρθρου 24 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας που τηρεί μηχανογραφικά βιβλία τρίτης κατηγορίας εκτυπώνει μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις θεωρημένο ισοζύγιο λογαριασμών «Γενικού – Αναλυτικών Καθολικών», στο οποίο εμφανίζονται τα προοδευτικά αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών όλων των βαθμίδων, καθώς και των υπολοίπων αυτών μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα, τα σύνολα των κινήσεων του μήνα, τα συνολικά αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών, καθώς και τα υπόλοιπά τους, χρεωστικά και πιστωτικά, μέχρι το τέλος του μήνα που αφορούν.
    2. Επίσης στην 1099747/840/0015/ΠΟΛ 1271/12.12.2002 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν. 3052/2002 και ειδικότερα στο άρθρο 5 αυτής, αναφέρεται ότι για τον τρόπο τήρησης του πιο πάνω ισοζυγίου εφαρμόζονται αναλόγως όσα διευκρινίζονται με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1225/2002, με την οποία δόθηκαν οδηγίες εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1167/2002.
    Περαιτέρω στην παρ. 5 του Κεφαλαίου II της εν λόγω εγκυκλίου (ΠΟΛ 1225/2002) αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το ισοζύγιο περιέχει: α) τα προοδευτικά αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών, καθώς και των υπολοίπων μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα (στήλες 4), β) τα σύνολα των κινήσεων του μήνα (στήλες 2), γ) τα συνολικά αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών και τα υπόλοιπά τους (χρεωστικά και πιστωτικά) μέχρι το τέλος του μήνα που αφορούν (στήλες 4). Τα υπόλοιπα (προοδευτικά και συνολικά) μπορεί να απεικονίζονται σε μία στήλη αντί δύο με αναγραφή του προσήμου (-)στα πιστωτικά υπόλοιπα και με άθροιση χωριστή των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων.
    3. Από τα προαναφερόμενα είναι προφανές ότι το ανωτέρω ισοζύγιο πρέπει να περιλαμβάνει τους λογαριασμούς που έχουν κίνηση μέσα στο μήνα, ανεξάρτητα αν το υπόλοιπό τους είναι μηδενικό. Επομένως η μη εμφάνιση στο υπόψη ισοζύγιο των εν λόγω λογαριασμών συνιστά παράβαση των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο