Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-12-2006 ]

1075400/589/0015/11.12.2006 Έκδοση φορολογικών στοιχείων αξίας από την έδρα για υπηρεσίες που παρέχει το υποκατάστημα.

(Έκδοση φορολογικών στοιχείων αξίας από την έδρα για υπηρεσίες που παρέχει το υποκατάστημα.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1075400/589/0015/11.12.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1075400/589/0015/11.12.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων αξίας από την έδρα για υπηρεσίες που παρέχει το υποκατάστημα.

    Με την από 21.8.2006 αίτησή σας και με τις προφορικές διευκρινίσεις που μας δώσατε, θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρεία σας, εκτός από το κεντρικό κατάστημα, διαθέτει και υποκαταστήματα που τηρούν πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και στα οποία διενεργούνται μόνο έλεγχοι βυτίων από εξουσιοδοτημένους πραγματογνώμονες, χωρίς να εξάγεται αυτοτελώς λογιστικό αποτέλεσμα και χωρίς να γίνονται ταμειακές πράξεις, και βάσει αυτών μας ρωτάτε, εάν επιτρέπεται η έκδοση των φορολογικών στοιχείων αξίας που αφορούν τις εργασίες που πραγματοποιούνται στα υποκαταστήματα να γίνεται από την έδρα της επιχείρησης.
 
  Σε σχέση με το παραπάνω ερώτημά σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.,  «Τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών τηρούνται στην έδρα του επιτηδευματία, με εξαίρεση τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά του υποκαταστήματος που τηρούνται σΆ αυτό. Με γνωστοποίηση στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μπορεί να τηρούνται αυτά σε διαφορετικό τόπο, όταν ο τόπος αυτός βρίσκεται μέσα στη χωρική αρμοδιότητα της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή άλλης δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που εδρεύει στην ίδια πόλη με εξαίρεση στην περίπτωση αυτή τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Ειδικά για τις ανώνυμες εταιρείες των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης με γνωστοποίηση στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, τα βιβλία και στοιχεία μπορεί να τηρούνται σε άλλη εγκατάστασή τους εντός του ίδιου νομού. Για την τήρηση αυτών σε τόπο διάφορο από τον ανωτέρω οριζόμενο απαιτείται έγκριση του αρμόδιου προϊστάμενου δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Εδικά τα πρόσθετα βιβλία των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού, της παραγράφου 11 του άρθρου 64 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ ΑΆ 113) και της ΑΥΟ 1041614/324/ΠΟΛ. 1100/4.4.1995 (ΦΕΚ ΒΆ 305), τηρούνται στην επαγγελματική εγκατάσταση που ασκείται η σχετική δραστηριότητα».
    2. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι για την έκδοση των Α.Π.Υ. από την έδρα της εταιρείας σας για εργασίες των υποκαταστημάτων απαιτείται έγκριση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., μετά από εξέταση των πραγματικών περιστατικών και ειδικότερα η έγκριση αυτή να τελεί σε συνάρτηση με το γεγονός της μη παρακώλυσης της διαδικασίας του προληπτικού ελέγχου, κυρίως στις περιπτώσεις που τηρούνται τα πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., ιδιαίτερα δε όταν μεταξύ έδρας και υποκαταστήματος υφίσταται μεγάλη απόσταση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο