Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-03-2006 ]

1058466/342/0015/20.3.2006 Καταστροφή φορολογικών ταμειακών μηχανών παλαιάς τεχνολογίας, με ενταμιευμένα στη μνήμη δεδομένα ελεγμένων και περαιωμένων με τακτικό έλεγχο χρήσεων.

(Καταστροφή φορολογικών ταμειακών μηχανών παλαιάς τεχνολογίας, με ενταμιευμένα στη μνήμη δεδομένα ελεγμένων και περαιωμένων με τακτικό έλεγχο χρήσεων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1058466/342/0015/20.3.2006


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1058466/342/0015/20.3.2006

ΘΕΜΑ: Καταστροφή φορολογικών ταμειακών μηχανών παλαιάς τεχνολογίας, με ενταμιευμένα στη μνήμη δεδομένα ελεγμένων και περαιωμένων με τακτικό έλεγχο χρήσεων.

    Σε απάντηση της από 9-6-2005 αίτησης, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.    Από τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων 2.11.1, 2.11.5, 2.11.8.2 και 2.11.8.3 της ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1135/2005 «περί κωδικοποίησης – συμπλήρωσης των τεχνικών προδιαγραφών των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων», προκύπτει ότι η φορολογική μνήμη είναι η μονάδα όπου ενταμιεύονται και παραμένουν αναλλοίωτες για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, χωρίς χρονικό περιορισμό όλες οι φορολογικού ενδιαφέροντος πληροφορίες. Η ενταμίευση στη φορολογική μνήμη εκτελείται κατά τη διάρκεια έκδοσης του δελτίου ημερήσιας κίνησης Ζ, ενώ υποχρεωτικά εγγράφονται στη φορολογική μνήμη και τα προοδευτικά σύνολα τα οποία επίσης εκτυπώνονται. Στην εκτύπωση του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης υποχρεωτικά εκτυπώνονται τα προβλεπόμενα σύνολα της κάθε ημερήσιας κίνησης Ζ, καθώς και τα προοδευτικά σύνολα της υπό εκτύπωση περιόδου.
    Κατά τις ως άνω διατάξεις, τόσο τα δελτία ημερήσιας κίνησης Ζ, όσο και οι εκτυπώσεις περιεχομένου της φορολογικής μνήμης, αποτελούν δεδομένα εκδοθέντων στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικά εγγραφής στα βιβλία.
2.    Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ΚΒΣ (ΠΔ 186/1992), όπως ισχύουν από 14/12/2004 μετά την τροποποίησή τους με τις παρ. 10 και 11 του άρθρου 20 του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253ΑΆ), τα βιβλία, οι οπτικοί δίσκοι και γενικά όλα τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων, για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, τα στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου. Τα βιβλία και τα στοιχεία αυτά  διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.
    Οι πιο πάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 20 του ν. 3296/2004 για τα βιβλία και τα στοιχεία για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση αυτού του νόμου (14/12/204) δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διαφύλαξής τους με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις.
    Σύμφωνα όμως με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 20 του ν. 3296/2004 τα στοιχεία των χρήσεων εκείνων για τις οποίες οι σχετικές εγγραφές κατέστησαν αμετάκλητες μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού (14/12/2004) μπορεί να καταστραφούν, ανεξάρτητα από το πότε λήγει ο χρόνος διαφύλαξής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 21 του ΚΒΣ.
3.Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον όπως αναφέρετε στην αίτησή σας οι μνήμες των φορολογικών ταμειακών μηχανών που μνημονεύονται σΆ αυτή, περιέχουν δεδομένα δικαιολογητικών εγγραφών χρήσεων που έχουν περαιωθεί οριστικά με τακτικό φορολογικό έλεγχο (προγενέστερες της χρήσης 2002 όπως αναφέρετε), μπορείτε να τις καταστρέψετε με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι, οι σχετικές εγγραφές που αφορούν τα δεδομένα αυτά, κατέστησαν αμετάκλητες μέχρι τις 14.12.2004 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3296/2004 στο ΦΕΚ).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο