Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-11-2006 ]

1072550/569/0015/16/11/2006 Υποβολή ισοζυγίων.

(Υποβολή ισοζυγίων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1072550/569/0015/16/11/2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1072550/569/0015/16/11/2006

ΘΕΜΑ: Υποβολή ισοζυγίων.

Απαντώντας στο 3391/31.7.2006 έγγραφο σας, με το οποίο ζητάτε να σας γνωρίσουμε αν υφίσταται υποχρέωση υποβολής του ισοζυγίου των λογαριασμών όλων των βαθμίδων της κλειόμενης χρήσης στην περίπτωση που οι λογαριασμοί δεν έχουν κινηθεί καθόλου, καθώς και πότε παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή προστίμου στην περίπτωση μη υποβολής του εν λόγω ισοζυγίου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.     Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι την τελευταία ημέρα του ένατου (9ου) μήνα από το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων της κλειόμενης χρήσης, στο οποίο περιέχονται και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και η διαχειριστική περίοδος που αφορά. Το ισοζύγιο της παραγράφου αυτής υποβάλλεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων από τους υπόχρεους που χρησιμοποιούν για την ενημέρωση των βιβλίων τους μηχανογραφικά μέσα.
2.     Με τις διατάξεις της περίπτωσης ζΆ της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι για τη μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή του ανωτέρω ισοζυγίου επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις υπόψη διατάξεις.
3.     Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 ορίζεται ότι οι διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής στην κύρια φορολογία εφαρμόζονται ανάλογα και για την επιβολή των προστίμων. Η προθεσμία αρχίζει από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που έπεται εκείνης στην οποία αφορά η παράβαση. Στα πρόστιμα του Κ.Β.Σ. ως και σε άλλα πρόστιμα που δεν συνδέονται με αντίστοιχη φορολογία ως κύρια φορολογία νοείται η φορολογία εισοδήματος.
4.     Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος  προκύπτει ότι το ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων της κλειόμενης χρήσης υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως αν έχουν κινηθεί ή όχι οι λογαριασμοί εντός της εν λόγω χρήσης.
Επίσης από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και  3 του παρόντος προκύπτει ότι το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή προστίμου λόγω μη υποβολής του πιο πάνω ισοζυγίου παραγράφεται στον ίδιο χρόνο που παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής στη φορολογία εισοδήματος.
5.     Η Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος,  στην οποία διαβιβάζεται το παρόν με συνημμένο το έγγραφο της ενδιαφερόμενης Δ.Ο.Υ., παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο