Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-11-2006 ]

1096856/10/0015/2006/2.11.2006 Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. από εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).

(Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. από εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1096856/10/0015/2006/2.11.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1096856/10/0015/2006/2.11.2006

ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. από εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).

    Απαντώντας στην από 19/10/2006 αίτησής σας με την οποία μας γνωρίζετε ότι είστε επαγγελματίας αυτοκινητιστής εκμεταλλευτής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ) και περαιτέρω ερωτάτε βάση ποίων παραστατικών θα υποβάλλετε τις συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου να καταβάλλουν τις αποζημιώσεις ζημιών στο επαγγελματικό σας αυτοκίνητο, παρακρατούν τα πρωτότυπα τιμολόγια, καθώς επίσης και εάν είστε υποχρεωμένος να τα προσκομίσετε (προφανώς με την υποβολή των καταστάσεων), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Με βάση τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τριπλότυπες καταστάσεις πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων, για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, με συναλλαγές και δεδομένα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, και όχι τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία που απεικονίζουν τις συναλλαγές αυτές.
2.    Περαιτέρω επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, οι ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου να καταβάλλουν αποζημιώσεις για ζημιές σε αυτοκίνητα υποχρεούνται να ζητούν ως δικαιολογητικά τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία που αποδεικνύουν τις σχετικές δαπάνες, έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση ότι ως δικαιολογητικά εγγραφών στα τηρούμενα βιβλία των επιτηδευματιών (εφόσον τηρούνται και δεν είναι απαλλασσόμενοι) γίνονται δεκτές φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών με σχετική παρατήρηση επί αυτών ότι τα πρωτότυπα έχουν κατατεθεί ως δικαιολογητικά στην συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία (επωνυμία), για την είσπραξη της σχετικής αποζημίωσης (έγγραφό μας 1106848/1025/2.10.1995).
3.    Ενόψει των ανωτέρω ως στοιχεία για την άντληση των δεδομένων που απαιτούνται για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. θα χρησιμοποιήσετε τις φωτοτυπίες των πρωτοτύπων φορολογικών στοιχείων που έχετε καταθέσει στις ασφαλιστικές εταιρείες, για τις αποζημιώσεις των ζημιών επί του αυτοκινήτου σας, τηρουμένης της προαναφερόμενης διαδικασίας.
Τέλος σημειώνουμε ότι τις ως άνω φωτοτυπίες υποχρεούστε να τις διαφυλλάσσετε στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ., ως επιτηδευματίας, έστω και αν είστε (προφανώς) απαλλασσόμενος από την τήρηση των βιβλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο