Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-10-2006 ]

1083956/667/0015/31.10.2006 Υποβολή από τουριστικά γραφεία συγκεντρωτικών καταστάσεων πιστωτικών τιμολογίων.

(Υποβολή από τουριστικά γραφεία συγκεντρωτικών καταστάσεων πιστωτικών τιμολογίων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1083956/667/0015/31.10.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1083956/667/0015/31.10.2006

ΘΕΜΑ: Υποβολή από τουριστικά γραφεία συγκεντρωτικών καταστάσεων πιστωτικών τιμολογίων.

    Απαντώντας στην από 25-9-2006 αίτησή σας, με την οποία ερωτάτε εάν πρέπει και με ποιο τρόπο να υποβάλλονται οι συγκεντρωτικές καταστάσεις των πιστωτικών τιμολογίων από τα ταξιδιωτικά γραφεία και τις αεροπορικές εταιρείες, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1133390/1104/0015/ΠΟΛ.1102/16-3-1993 περί της έκδοσης ειδικών στοιχείων κατά την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων, όπως ερμηνεύτηκαν με τις παρ. 4 και 6 της εγκυκλίου 1069783/456/0015/ΠΟΛ.1216/9-6-1993,     σε περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου ή των πωληθεισών μαζί μΆ αυτό υπηρεσιών εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο με περιεχόμενο αντίστοιχο της απόδειξης πώλησης, κατΆ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ.13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα αν η πώληση που ακυρώνεται έχει γίνει σε επιτηδευματία ή σε ιδιώτη πελάτη. Ως αξία αναγράφεται στο πιστωτικό τιμολόγιο το ποσό που επιστρέφεται στον πελάτη, λόγω της ακύρωσης.
    Για τα πιστωτικά τιμολόγια που έχουν εκδοθεί προς επιτηδευματίες θα υποβάλλονται συγκεντρωτικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.  Για την χορήγηση εκ των υστέρων έκπτωσης από τους πράκτορες και τα ταξιδιωτικά γραφεία στους πελάτες τους επιτηδευματίες, επί της αξίας πωλήσεως σΆ αυτούς εισιτηρίων και άλλων ενδεχομένως υπηρεσιών, εκδίδεται από αυτούς το πιστωτικό τιμολόγιο της παρ. 13 ου άρθρου 12.  Για τα πιστωτικά αυτά τιμολόγια υποβάλλονται κάθε χρόνο από τους εκδότες τους, ιδιαίτερες συγκεντρωτικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., μη επιτρεπομένου του συμψηφισμού της αξίας τους με την αξία χρεωστικών τιμολογίων του ίδιου πελάτη.
2.    Περαιτέρω με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1114/18-8-2005 (ΦΕΚ 1191/ΒΆ) καθιερώθηκε η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων (πελατών - προμηθευτών) του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (TAXISnet).
3.    Ενόψει των ανωτέρω,. οι συγκεντρωτικές καταστάσεις των πιστωτικών τιμολογίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1102/16-3-1993 υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. χειρόγραφα, εφόσον δεν προβλέπεται η υποβολή τους μέσω της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet).
    Η Δ/νση Εφαρμογών (Δ30) του ΚΕΠΥΟ, στην οποία κοινοποιείται το παρόν μαζί με αντίγραφο της αίτησης, παρακαλείται να απαντήσει στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση  εάν μπορούν να υποβληθούν οι ως άνω καταστάσεις σε ηλεκτρομαγνητικό μέσο (δισκέτα) με ονομασία αρχείου IL01.PIS, σύμφωνα με τον πίνακα χαρακτηριστικών των αποδεκτών μαγνητικών μέσων της εγκυκλίου ΠΟΛ.1081/22-5-2006, κοινοποιώντας τη σχετική απάντηση  και στην Υπηρεσία μας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο