Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-10-2006 ]

1090329/728/0015/19.10.2006 Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρου 20 (παρ. 1α) του Κ.Β.Σ.

(Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρου 20 (παρ. 1α) του Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1090329/728/0015/19.10.2006


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1090329/728/0015/19.10.2006

ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρου 20 (παρ. 1α) του Κ.Β.Σ.

    Σε απάντηση της από 13/10/2006 αίτησής σας, με την οποία ερωτάτε εάν υπάρχει υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων), για τις αποδείξεις είσπραξης δωρεών που εκδίδονται από Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς χαρακτήρα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/92), όπως ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο 3/1992, οι επιτηδευματίες καθώς και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λ.π.) και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού υποβάλλουν κάθε χρόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τριπλότυπες καταστάσεις για τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων,  με σκοπό την διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων εσόδων και δαπανών και τον έλεγχο της καταχώρησής τους στα βιβλία των επιχειρήσεων.
2.    Με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, δηλαδή με την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων και τη μηχανογραφική τους επεξεργασία επιτυγχάνεται, αφ΄ ενός η πρόληψη διάπραξης φορολογικών παραβάσεων και αφ΄ ετέρου ο εντοπισμός τέτοιων περιπτώσεων.
3.    Ενόψει των ανωτέρω, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις, κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, υποβάλλονται από όλους τους υπόχρεους, για τη διασταύρωση συναλλαγών για τις οποίες έχουν ληφθεί ή έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, δηλαδή έχουν εκδοθεί ή ληφθεί φορολογικά στοιχεία από πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του επιτηδευματία ή την αποκτά από τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης. Εξαιρετικά, κατάσταση πελατών (πέραν των προμηθευτών για τα φορολογικά στοιχεία που έχουν λάβει) υποβάλλουν και τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π.) στην περίπτωση που τυχόν, κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., εκδώσουν Τιμολόγια Πώλησης ή Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, καθώς επίσης (κατάσταση πελατών) και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. σε περίπτωση που εκδώσουν Τιμολόγια πώλησης ύστερα από σχετική απόφαση του Προϊστάμενου Δ.Ο.Υ., βάσει των διατάξεων του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ.
    Κατά συνέπεια δεν περιλαμβάνονται – καταχωρούνται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της παρ. 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), οι δωρεές που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθόσον δεν εκδίδονται γιΆ αυτές φορολογικά στοιχεία προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ή από αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατΆ εξουσιοδότησή του στα πλαίσια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητα, αλλά εκδίδονται άλλα έγγραφα προβλεπόμενα από διατάξεις που διέπουν την λειτουργία των εν λόγω νομικών προσώπων (π.χ. αποδείξεις ή γραμμάτια είσπραξης κ.λ.π.), και ως πράξεις δεν πληρούν τα εννοιολογικά στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου και νομοθετήματος, για να υποβάλλονται για διασταύρωση.  ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο