Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-10-2006 ]

1079993/628/0015/3.10.2006 Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων για Φ.Π.Α. και Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων.

(Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων για Φ.Π.Α. και Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1079993/628/0015/3.10.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1079993/628/0015/3.10.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων για Φ.Π.Α. – Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων.

    Με την ανωτέρω σχετική αίτησή σας, μας γνωρίζετε ότι ναυτιλιακές εταιρείες που απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. (καθώς και άλλοι επιτηδευματίες που εμπίπτουν στην απαλλαγή αυτή), συνήθως τιμολογούνται από τους προμηθευτές τους με Φ.Π.Α. και στη συνέχεια με την προσκόμιση των δικαιολογητικών απαλλαγής λαμβάνουν πιστωτικό τιμολόγιο το οποίο δεν περιέχει αξία αλλά μόνο Φ.Π.Α., προκειμένου να τύχουν της εν λόγω απαλλαγής και ρωτάτε εάν συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), τα πιστωτικά αυτά τιμολόγια. Σε σχέση με το ερώτημά σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1α' του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην παρ. 20.2 της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992 του Κ.Β.Σ., ο επιτηδευματίας, το Δημόσιο και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο μη επιτηδευματίας, οι επιτροπές και οι ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί υποβάλλουν για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών τριπλότυπες καταστάσεις με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές εμπορευσίμων και παγίων αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.
2.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 της Α.Υ.Ο.Ο. 1034280/271/ΠΟΛ. 1056/0015/5.4.2006 (ΦΕΚ 464/ΒΆ), στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της παραγράφου 1α' του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων), αναγράφεται η αξία του εσόδου ή της δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., ακόμη και στην περίπτωση που ο Φ.Π.Α. δεν εκπίπτεται από τον αγοραστή και εμπεριέχονται στην αξία οι λοιπές φορολογικές ή μη επιβαρύνσεις.
3.    Ενόψει των προαναφερομένων, τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται μόνον με ποσά Φ.Π.Α. (στις περιπτώσεις βέβαια που σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., προβλέπεται ρητά η έκδοσής τους από τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. ή από σχετικές μΆ αυτόν αποφάσεις) δεν συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της παρ. 1αΆ του άρθρου 20. 'Αλλωστε και τα αρχικά τιμολόγια των προμηθευτών για τις συναλλαγές στις οποίες και αναφέρονται τα πιστωτικά τιμολόγια, υποβάλλονται με την καθαρή τους αξία, χωρίς τον Φ.Π.Α.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο