Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-05-2006 ]

1045737/360/0015/25.5.2006 Υποχρέωση προσκόμισης κατά τη διακοπή εργασιών επιχειρήσεων, φορολογικών στοιχείων για ακύρωση, με χρόνο θεώρησης αυτών μέχρι 31/12/1996.

(Υποχρέωση προσκόμισης κατά τη διακοπή εργασιών επιχειρήσεων, φορολογικών στοιχείων για ακύρωση, με χρόνο θεώρησης αυτών μέχρι 31/12/1996.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1045737/360/0015/25.5.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1045737/360/0015/25.5.2006

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση προσκόμισης κατά τη διακοπή εργασιών επιχειρήσεων, φορολογικών στοιχείων για ακύρωση, με χρόνο θεώρησης αυτών μέχρι 31/12/1996.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και σε συνέχεια του 1116780/903/0015/22.2.2006 εγγράφου μας, με το οποίο σας είχαμε διευκρινίσει ότι, στις περιπτώσεις διακοπής εργασιών υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης για ακύρωση των θεωρημένων και μη χρησιμοποιημένων φορολογικών στοιχείων, προκειμένου να αποκλειστεί η παράνομη χρησιμοποίησή τους, σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά με το παρόν και τα ακόλουθα:

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 2515/1997, όπως ερμηνεύθηκαν με την 1095661 /560/0015/ΠΟΛ. 1263/1997 εγκύκλιό μας, αναφορικά με τα στοιχεία τα οποία είχαν θεωρηθεί μέχρι 31/12/1996 και παρέμειναν αχρησιμοποίητα μέχρι 31/12/1997 και τα οποία καθίσταντο από 1/1/1998 αυτομάτως άκυρα στα χέρια των εκδοτών, χωρίς να απαιτείται η προσκόμισή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για ακύρωση, αφορούσαν τη μη προσκόμισή τους κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και όχι τη μη προσκόμισή τους κατά τη διακοπή επιτηδεύματος (έγγραφά μας 1082743/725/27.10.2004, 1094876/812/14.12.2004 και 1116780/903/22.2.2006) και κατά συνέπεια και η περίπτωση της μη προσκόμισης των ως άνω στοιχείων για ακύρωση, επισύρει το πρόστιμο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 (παρ. 8 περ. θ') του ν. 2523/1997.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο