Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-02-2006 ]

1114243/875/0015/22.2.2006 Αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. για κατά τρόπο διάφορο θεώρηση φορολογικών στοιχείων.

(Αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. για κατά τρόπο διάφορο θεώρηση φορολογικών στοιχείων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1114243/875/0015/22.2.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1114243/875/0015/22.2.2006

ΘΕΜΑ: Αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. για κατά τρόπο διάφορο θεώρηση φορολογικών στοιχείων.

    Σε απάντηση της από 28-11-2005 αίτησή σας με την οποία μας ρωτάτε εάν, όταν υφίστανται για τις επιχειρήσεις σας αποφάσεις θεώρησης φορολογικών στοιχείων κατά διάφορο τρόπο από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της έδρας,  πρέπει αυτές να γίνονται δεκτές και να ισχύουν κατά την θεώρηση από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. του υποκαταστήματος με την προσκόμισή τους στο αντίστοιχο τμήμα θεώρησης (της Δ.Ο.Υ. του υποκαταστήματος), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992),  όπως ισχύει, αρμόδιος για τη θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων του επιτηδευματία είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της έδρας και προκειμένου για τα βιβλία και τα στοιχεία του υποκαταστήματος, ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του υποκαταστήματος.
2.    Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ως άνω προεδρικού διατάγματος, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία μπορεί με απόφασή του να ορίζει κατά τρόπο διάφορο τη θεώρηση κάθε βιβλίου ή στοιχείου ή και να επιτρέπει τη μη θεώρησή τους, στις περιπτώσεις που τηρούνται ή εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο, καθώς και στις περιπτώσεις στοιχείων επί των οποίων αναγράφονται προεκτυπωμένα τα δεδομένα της συναλλαγής, μετά σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου επιθεωρητή.
3.    Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, ο μόνος ο οποίος έχει αρμοδιότητα για την κατά διάφορο τρόπο θεώρηση βιβλίων και στοιχείων είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της έδρας, μη παρεχομένης της δυνατότητας, από τις κείμενες διατάξεις στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. του υποκαταστήματος για κατά διάφορο τρόπο θεώρηση ούτε άμεσα, ούτε έμμεσα (δέσμευση του τελευταίου από απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. της έδρας).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο