Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-01-2006 ]

1103431/768/0015/10.1.2006 Σχετικά με τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.

(Σχετικά με τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1103431/768/0015/10.1.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1103431/768/0015/10.1.2006

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.

    Απαντώντας στην από 2-11-2005 αίτησή σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και ειδικότερα εάν απαιτείται θεώρηση από δημόσια αρχή, του γνήσιου της υπογραφής του επιτηδευματία, επί του σημειώματος θεώρησης (έντυπο Β1), στις περιπτώσεις που εξουσιοδοτεί τρίτο πρόσωπο για τη δεύτερη και επόμενες θεωρήσεις φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις οδηγίες της διοίκησης σχετικά με τη θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων (Εγκύκλιοι ΠΟΛ. 194/1987, ΠΟΛ. 1007/1990, 3/1992, Οδηγός φορολογικών διαδικασιών), στις περιπτώσεις που δεν προσκομίζει για θεώρηση τα βιβλία και στοιχεία ο ίδιος ο επιτηδευματίας, αλλά τρίτο πρόσωπο (για τη δεύτερη και επόμενες θεωρήσεις), θα πρέπει στο σημείωμα θεώρησης να υπάρχει εξουσιοδότηση, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του τρίτου προσώπου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας κ.λ.π.). Η εξουσιοδότηση θα φέρει την υπογραφή του επιτηδευματία και θα έχει τεθεί η σφραγίδα της επιχείρησης. Η θεώρηση θα γίνεται μόνο μετά από επαλήθευση των ατομικών στοιχείων του εξουσιοδοτημένου από την αστυνομική του ταυτότητα.
2.    Από τα ανωτέρω αναφερόμενα δεν προκύπτει ευθέως υποχρέωση θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια αρχή, του εξουσιοδοτούντος το τρίτο πρόσωπο επιτηδευματία, για τη θεώρηση των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, πλην όμως ο αρμόδιος Προϊστάμενος ΔΟΥ ή ο υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν, έχει το δικαίωμα να προβαίνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο στην επαλήθευση των ατομικών στοιχείων τόσο του εξουσιοδοτούντος όσο και του εξουσιοδοτημένου, στις περιπτώσεις που από πραγματικά περιστατικά και δεδομένα δημιουργούνται αμφισβητήσεις ή υπόνοιες ως προς τη γνησιότητα της εξουσιοδότησης ή τη φορολογική ύπαρξη του εξουσιοδοτούντος.     ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο