Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-12-2006 ]

1103279/871/0015/20.12.2006 Εξόφληση φορολογικών στοιχείων άνω των 15.000 ευρώ με δίγραμμη επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού

(Εξόφληση φορολογικών στοιχείων άνω των 15.000 ευρώ με δίγραμμη επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1103279/871/0015/20.12.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1103279/871/0015/20.12.2006

ΘΕΜΑ: Εξόφληση φορολογικών στοιχείων άνω των 15.000 ευρώ με δίγραμμη επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

    Απαντώντας στο από 22-11-2006 ηλεκτρονικό σας μήνυμα (e-mail) με το οποίο ερωτάτε εάν υπάρχει υποχρέωση εξόφλησης δύο (2) τιμολογίων συνολικής αξίας άνω των 15.000 ευρώ με δίγραμμη επιταγή ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με τα οποία τιμολογήθηκαν αγαθά που είχαν αποσταλεί με ένα (1) δελτίο αποστολής, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου ή δικαιώματος εισαγωγής και την παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία εκδίδεται τιμολόγιο. Επίσης, όπως προβλέπεται στην παρ. 14 του άρθρου 12 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος, το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών στον παραλήπτη, κατά περίπτωση. Κατ΄ εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.
Επίσης, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (α) της παρ. 1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ., δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών).
Σύμφωνα επομένως με τις προαναφερθείσες διατάξεις τιμολογείται η συναλλαγή, δηλαδή η πώληση αγαθού ή δικαιώματος εισαγωγής ή η παροχή υπηρεσιών κατά περίπτωση, στους χρόνους που προαναφέρθηκαν, με την έκδοση ενός και μόνο τιμολογίου, στο οποίο εμφανίζεται πρωτογενώς η συγκεκριμένη συναλλαγή (πραγματική συναλλακτική αξία συν ΦΠΑ), με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση των λοιπών φορολογιών (εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λ.π.) και τη διασφάλιση των φορολογικών ελέγχων.  Σημειώνεται δε ότι, όπου ο νομοθέτης ήθελε να θεσπίσει εξαίρεση από τον κανόνα «ένα δελτίο αποστολής- ένα τιμολόγιο» το όρισε ρητά, όπως στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 12, όπου προβλέπεται ειδικά και αναλυτικά η διαδικασία τιμολόγησης επαναλαμβανόμενων χονδρικών πωλήσεων και παροχών υπηρεσιών εντός του ίδιου μήνα, καθώς επίσης στην περίπτωση της κατασκευής τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 12, όπως ερμηνεύτηκε με την παρ. 12.5 της εγκυκλίου 3/24.11.1999.
Συνεπώς, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ΚΒΣ  για χονδρική πώληση ή για αποστολή αγαθών που συνοδεύονται από ένα (1) δελτίο αποστολής εκδίδεται μόνο ένα (1) τιμολόγιο στο οποίο αποτυπώνεται η συγκεκριμένη συναλλαγή.
    2.    Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως τέθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του ν. 2992/2002 (έναρξη ισχύος από 1.5.2002 – εγκύκλιος ΠΟΛ.1127/2002): «Ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000 ευρώ και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή».
Κατά  ρητή  διατύπωση  των  ως  άνω  διατάξεων  η  αξία  συναλλαγής  των  15.000 ευρώ που πρέπει να εξοφληθεί τμηματικά ή ολικά από το λήπτη του φορολογικού στοιχείου με δίγραμμη επιταγή ή με  κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, εξετάζεται ανά φορολογικό στοιχείο και κατά συνέπεια για την εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης   ενδιαφέρει  η αξία κάθε συναλλαγής, η δε καταστρατήγηση των ανωτέρω διατάξεων διερευνάται σε κάθε περίπτωση από τον φορολογικό έλεγχο.
3.    Συνεπώς, για κάθε ένα (1) δελτίο αποστολής θα εκδίδεται  και  ένα (1) τιμολόγιο, το οποίο εφόσον είναι αξίας 15.000 ευρώ και άνω, θα εξοφλείται από το λήπτη του με δίγραμμη επιταγή ή με κατάθεση σε  τραπεζικό λογαριασμό.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο