Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-10-2006 ]

1063070/750/0015/24.10.2006 Δικαιολογητικά δαπανών που πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή.

(Δικαιολογητικά δαπανών που πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1063070/750/0015/24.10.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1063070/750/0015/24.10.2006

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά δαπανών που πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή.

    Με την από 5/7/2006 αίτησή σας, η οποία μας διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος με το 10926/6-10-2006 σημείωμά της,  μας γνωρίζετε ότι στην εταιρεία σας, η οποία έχει ως αντικείμενο εργασιών την παραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ανατέθηκε η παραγωγή μιας τηλεοπτικής σειράς, ορισμένα από τα γυρίσματα της οποίας θα διεξαχθούν σε χώρες του εξωτερικού. Για την πραγματοποίηση των γυρισμάτων αυτών θα μεταβούν στο εξωτερικό Έλληνες ηθοποιοί, τεχνικοί και λοιπό προσωπικό και θα προσληφθούν εκεί αλλοδαποί τεχνικοί, κομπάρσοι κ.λ.π. Επίσης θα ενοικιαστούν στο εξωτερικό κατάλληλοι χώροι για τα γυρίσματα και θα αγορασθούν ή μισθωθούν φροντιστηριακά υλικά. Η εξεύρεση των κατάλληλων χώρων για τα γυρίσματα, η αγορά ή μίσθωση των απαραίτητων φροντιστηριακών υλικών, οι συμφωνίες για τη συμμετοχή των αλλοδαπών τεχνικών κ.λ.π. θα πραγματοποιηθούν από ειδικευμένο γραφείο ή γραφεία του εξωτερικού, με τα οποία θα υπογραφούν σχετικές συμβάσεις.
    Ενόψει των ανωτέρω ζητάτε να σας γνωρίσουμε ποια είναι τα νόμιμα παραστατικά για τις συγκεκριμένες δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στην αλλοδαπή.

    Επί του θέματος αυτού σας πληροφορούμε τα εξής:

        1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, αναφερόμενο στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.
        2. Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. ορίζεται εκτός των άλλων ότι κάθε εγγραφή στα βιβλία που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία.
        3. Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος προκύπτει ότι οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. έχουν εφαρμογή στην ελληνική επικράτεια. Κατά συνέπεια εάν κάποιος επιτηδευματίας πραγματοποιεί συναλλαγές σε αλλοδαπές χώρες, τότε γιΆ αυτές τις συναλλαγές υποχρεούται να εκδίδει ή να λαμβάνει κατά περίπτωση τα στοιχεία που προβλέπονται γιΆ αυτές από την κείμενη νομοθεσία της κάθε αλλοδαπής χώρας.
        Επίσης από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και σε συνδυασμό με τα παραπάνω προκύπτει ότι οι ως άνω συναλλαγές πρέπει να καταχωρούνται στα βιβλία του Κ.Β.Σ. του επιτηδευματία με βάση τα στοιχεία που εκδίδει ή λαμβάνει κατΆ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας κάθε αλλοδαπής χώρας. Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη ότι η πραγματοποίηση των εν λόγω συναλλαγών δεν δημιουργεί την υποχρέωση στον επιτηδευματία να ιδρύσει υποκαταστήματα στις αλλοδαπές χώρες κ.λ.π.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο