Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-10-2006 ]

1084600/674/0015/18.10.2006 Εφαρμογή ή μη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του π.δ. 186/1992 στις εκκαθαρίσεις των ΚΤΕΛ A.E.

(Εφαρμογή ή μη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του π.δ. 186/1992 στις εκκαθαρίσεις των ΚΤΕΛ A.E.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1084600/674/0015/18.10.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1084600/674/0015/18.10.2006

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή ή μη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του π.δ. 186/1992 στις εκκαθαρίσεις των ΚΤΕΛ A.E.

Απαντώντας στις από 25.9.2006 και 18.10.06 αιτήσεις σας που απεστάλησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τις οποία ρωτάτε εάν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του π.δ. 186/1992, όπως ισχύει, περί εξόφλησης με δίγραμμη επιταγή ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό των φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 15.000 ευρώ, στην περίπτωση τμηματικής ή ολικής εξόφλησης των εκκαθαρίσεων που εκδίδονται κάθε τρίμηνο από τα ΚΤΕΛ προς τους λεωφορειούχους για το μίσθωμα που πληρώνεται σε αυτούς, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000 ευρώ και άνω, απαιτείται η τμηματική η ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή.
2.    Από το συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1011293/94/0014/ΠΟΛ 1013/5.2.2004 προκύπτει ότι κάθε ΚΤΕΛ Α.Ε. συντάσσει κάθε τρίμηνο θεωρημένη εκκαθάριση προς κάθε ιδιοκτήτη εκμεταλλευτή αυτοκινήτου,  η οποία αποτελεί νόμιμο φορολογικό στοιχείο κτήσης της χιλιομετρικής αποζημίωσης (μισθώματος) για τους λεωφορειούχους και στοιχείο δαπάνης για την ΚΤΕΛ Α.Ε.
3.    Από τα παραπάνω καθίσταται προφανές ότι, οι συναλλαγές για τις οποίες εκδίδονται οι προβλεπόμενες από την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1013/5.2.2004 ιδιότυπες εκκαθαρίσεις των ΚΤΕΛ ΑΕ, δεν συμπεριλαμβάνονται σε εκείνες στην παρακολούθηση των οποίων αποσκοπούν οι συγκεκριμένες διατάξεις (παρ. 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. όπως τέθηκαν σε ισχύ με την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 2992/2002) που είναι η διασφάλιση των πραγματικών συναλλαγών και ο περιορισμός του φαινομένου των εικονικών συναλλαγών, δεδομένου ότι στις εν λόγω εκκαθαρίσεις  εμφανίζονται οι χιλιομετρικές αποζημιώσεις- μισθώματα των δικαιούχων που προσδιορίζονται βάσει μεγεθών, συντελεστών, κριτηρίων και λοιπών στοιχείων που ορίζονται αναλυτικά στη σχετική νομοθεσία και σε Υπουργικές Αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργείου (ν. 2963/2001, οικΒ36933/2804/26.6.2002, οικΒ-1189/37/8.1.2003 κ.λ.π.)., για τις ανάγκες και μόνο της φορολογίας του εισοδήματος και όχι για το διακανονισμό σχέσεων από εμπορικές συναλλαγές και κατά συνέπεια, ελλείψει και των ουσιαστικών εννοιολογικών χαρακτηριστικών (έλλειψη της έννοιας της εξόφλησης από το λήπτη λεωφορειούχο των εν λόγω εκκαθαρίσεων) οι προαναφερόμενες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. δεν εφαρμόζονται εν προκειμένω.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο