Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-09-2006 ]

1068433/527/0015/18.9.2006 Προαιρετικό περιεχόμενο δελτίων αποστολής.

(Προαιρετικό περιεχόμενο δελτίων αποστολής.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1068433/527/0015/18.9.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1068433/527/0015/18.9.2006

ΘΕΜΑ: Προαιρετικό περιεχόμενο δελτίων αποστολής.

    Σε απάντηση της από 24/7/2006 αίτησής σας, που αφορά ερώτημα σχετικά με το εάν αποτελεί παράβαση η αναγραφή σε δελτία αποστολής κωδικού που αναφέρεται σε παροχή υπηρεσίας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 4 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) ο επιτηδευματίας μπορεί στο περιεχόμενο των στοιχείων να προσθέτει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του.         
2.    Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18.3 της με αριθ. 3/1992 (1118148/936/0015/24.11.1992) ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Β.Σ., στο περιεχόμενο των στοιχείων μπορεί να προστεθεί οτιδήποτε κρίνεται αναγκαίο από τον εκδότη (π.χ. όροι σύμβασης κ.λ.π.).
    Το προαιρετικό περιεχόμενο δεν είναι αναγκαίο να αποτυπώνεται σε όλα τα αντίτυπα. Πιο συγκεκριμένα, είναι δυνατή η μη αναγραφή στο πρωτότυπο ενδείξεων ή επισημάνσεων που περιέχονται στα αντίτυπα ή και αντίστροφα, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τελικά όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία θα περιλαμβάνονται τόσο στο πρωτότυπο όσο και στα αντίτυπα.
3.    Από τΆ ανωτέρω προκύπτει, ότι δεν απαγορεύεται πέραν του υποχρεωτικού περιεχομένου, να αναγράφετε προαιρετικά στα δελτία αποστολής που εκδίδετε, και την περιγραφή ή κωδικό των παρεχομένων υπηρεσιών, για τις οποίες πρόκειται στη συνέχεια να τιμολογήσετε τους πελάτες σας, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τις συναλλαγές σας.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο