Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-06-2006 ]

1052794/392/0015/2.6.2006 Νομιμότητα εξόφλησης παραστατικών μέσω internet banking.

(Νομιμότητα εξόφλησης παραστατικών μέσω internet banking.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1052794/392/0015/2.6.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1052794/392/0015/2.6.2006

ΘΕΜΑ: Νομιμότητα εξόφλησης παραστατικών μέσω internet banking.

Απαντώντας στην από 20.3.2006 αίτησή σας, η οποία μας διαβιβάστηκε υπηρεσιακώς από την Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου μας,  με την οποία μας γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας εξοφλεί τιμολόγια αλλοδαπών αντισυμβαλλομένων της μέσω σχετικής διαδικτυακής τραπεζικής υπηρεσίας (internet banking) και ρωτάτε για τη νομιμότητα της εξόφλησης με τον τρόπο αυτό, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με τις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ορίζονται οι υποχρεώσεις των επιτηδευματιών που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα ως προς τα στοιχεία που εκδίδουν και τα βιβλία που τηρούν, ενώ γενικά στον Κώδικα αυτό δεν περιέχονται ρυθμίσεις για την εξόφληση των παραστατικών αξίας, με την εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. που προβλέπει την εξόφληση στοιχείων αξίας ποσού άνω των 15.000 ευρώ με δίγραμμη επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, ενώ ερμηνευτικά έχει γίνει δεκτό ότι οι ως άνω διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή σε εξόφληση στοιχείων έκδοσης αντισυμβαλλομένων που εδρεύουν στην αλλοδαπή.
Συνεπώς, ο τρόπος εξόφλησης παραστατικών έκδοσης αλλοδαπών επιχειρήσεων μέσω internet banking που προτίθεται να εφαρμόσει η επιχείρησή σας δεν αντίκειται στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
Τέλος, η Δ/νση Ελέγχου με το 1031179/1231/ΔΕ-Α/137/9.5.2006 έγγραφό της σχετικά με την αίτησή σας μας γνώρισε τα ακόλουθα: «Γνώμη μας είναι ότι ο αναφερόμενος από τον ενδιαφερόμενο τρόπος πληρωμής δεν δημιουργεί προβλήματα στην ελεγκτική διαδικασία, εφόσον υφίστανται και επιδεικνύονται στον έλεγχο όλα τα σχετικά παραστατικά πραγματοποίησης και απόδειξης της συναλλαγής».ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο