Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-05-2006 ]

1038598/316/0015/5.5.2006 Εξόφληση φορολογικών στοιχείων με δίγραμμη επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

(Εξόφληση φορολογικών στοιχείων με δίγραμμη επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1038598/316/0015/5.5.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1038598/316/0015/5.5.2006

ΘΕΜΑ: Εξόφληση φορολογικών στοιχείων με δίγραμμη επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Σε απάντηση της από 19-4-2006 αίτησής σας, με την οποία ερωτάτε εάν η περίπτωση της προεξόφλησης φορολογικού στοιχείου αξίας 15.000 ευρώ και άνω με τμηματικές προκαταβολές μετρητών, του οποίου όμως η τελική αξία (ύψος της συναλλαγής) δεν είναι εκ των προτέρων γνωστή, αλλά διαμορφώνεται με το πέρας της συναλλαγής (και εν τω μεταξύ προκαταβάλλονται τα μετρητά), υπάγεται ή όχι στην υποχρέωση “περί εξόφλησης στοιχείων αξίας άνω των 15.000 ευρώ με δίγραμμη επιταγή ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό” σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), όπως τέθηκαν και ισχύουν με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του ν. 2992/2002, «ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000 ¤ και άνω, απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή».
2.    Από τη γραμματική διατύπωση και ερμηνεία της παραπάνω διάταξης, προκύπτει ότι, εφόσον πρόκειται για συναλλαγή η οποία συγκεντρώνει αθροιστικά τις προϋποθέσεις που θέτει η εν λόγω διάταξη, ως προς το ύψος της συναλλαγής (15.000 ¤  και άνω ανά στοιχείο) και το είδος αυτής (αγορά αγαθών – λήψη υπηρεσιών), ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου έχει υποχρέωση να την εξοφλεί περιοριστικά και μόνο με δίγραμμη επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, είτε πρόκειται για τμηματική είτε για ολική εξόφληση, χωρίς να θεσπίζονται εξαιρέσεις και επομένως η εξόφληση των συναλλαγών αυτών με οποιοδήποτε άλλο τρόπο όπως και αυτός που περιγράφεται στη σχετική αίτησή σας δεν καλύπτει τους υπόχρεους έναντι της υποχρέωσης που θεσπίζουν οι συγκεκριμένες διατάξεις.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο