Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-03-2006 ]

1104810/780/0015/23.2.2006 Εξόφληση φορολογικών στοιχείων με δίγραμμη επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

(Εξόφληση φορολογικών στοιχείων με δίγραμμη επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1104810/780/0015/23.2.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1104810/780/0015/23.2.2006

ΘΕΜΑ: Εξόφληση φορολογικών στοιχείων με δίγραμμη επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

      Απαντώντας  στην  από  4-11-2005  αίτησή  σας,  αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως τέθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του ν. 2992/2002 (έναρξη ισχύος από 1.5.2002 – εγκύκλιος ΠΟΛ.1127/2002): «Ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000 ευρώ και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή».
2.    Ενόψει των ανωτέρω, στις περιπτώσεις που η επιχείρησή σας, ως λήπτης φορολογικού στοιχείου αγοράζει αγαθά ή λαμβάνει υπηρεσίες αξίας 15.000 ευρώ και άνω ανά φορολογικό στοιχείο υποχρεούστε στην τμηματική ή ολική εξόφληση μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή.
    Αναλόγως, στις περιπτώσεις που η επιχείρησή σας, πωλεί αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες αξίας 15.000 ευρώ και άνω ανά φορολογικό στοιχείο, απαιτείται οι αντισυμβαλλόμενοι - λήπτες να εξοφλούν τα εκδιδόμενα προς αυτούς  φορολογικά στοιχεία, μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή.
Τα ανωτέρω ισχύουν έστω και αν οι αντισυμβαλλόμενοι είναι προμηθευτές εταιρειών και ταυτόχρονα πελάτες – λήπτες φορολογικών στοιχείων από αυτές και επομένως δεν μπορούν να προβούν σε εκατέρωθεν  λογιστικούς συμψηφισμούς στις περιπτώσεις αυτές.
Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι δεν μπορείτε να προβείτε σε λογιστικούς συμψηφισμούς για φορολογικά στοιχεία αξίας 15.000 ευρώ και άνω για τις περιπτώσεις αυτές (1045705/333/0015/12-6-2002 και 1063124/444/0015/2-9-2002 έγγραφά μας)ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο