Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-01-2006 ]

1119335/925/0015/16/1/2006 Τήρηση βιβλίων σε κινητά φύλλα.

(Τήρηση βιβλίων σε κινητά φύλλα.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1119335/925/0015/16/1/2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1119335/925/0015/16/1/2006

ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων σε κινητά φύλλα.

    Με την από 19 Δεκεμβρίου 2005 αίτησή σας ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν μπορείτε να εκτυπώνετε τη μηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων εξόδων σε φύλλα χαρτιού και στις δύο όψεις του φύλλου.

    Απαντώντας στα προαναφερόμενα σας πληροφορούμε τα εξής:

1.       Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92) τα βιβλία που τηρούνται σε κινητά φύλλα και όλα τα στοιχεία φέρουν ενιαία αρίθμηση, τουλάχιστον κατά διαχειριστική περίοδο, η οποία μπορεί να επαναληφθεί μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο με έγκριση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
2.    Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Κ.Β.Σ. η εκτύπωση των θεωρημένων βιβλίων και καταστάσεων μπορεί να γίνεται σε ενιαίο θεωρημένο μηχανογραφικό χαρτί γενικής αρίθμησης, με την προϋπόθεση ότι κατά την εκτύπωση αποτυπώνεται το είδος του βιβλίου ή της κατάστασης, δίδεται ενιαία εσωτερική αρίθμηση των σελίδων κάθε είδους βιβλίου ή κατάστασης και με το σημείωμα θεώρησης γνωστοποιείται στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. το είδος των βιβλίων και των καταστάσεων που θα εκτυπωθούν από το ενιαίο έντυπο.
Η επέκταση της δυνατότητας της εκτύπωσης και άλλου θεωρημένου βιβλίου ή κατάστασης από το ίδιο θεωρημένο μηχανογραφικό χαρτί επιτρέπεται, εφόσον πριν από την εκτύπωση του νέου βιβλίου ή κατάστασης δηλωθεί αυτό εγγράφως στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που θεώρησε το μηχανογραφικό χαρτί.
3.    Από τις προαναφερόμενες διατάξεις προκύπτει ότι η τήρηση βιβλίων σε κινητά φύλλα (επί χειρόγραφης ή μηχανογραφικής τήρησης), καθώς και η εκτύπωση των θεωρημένων βιβλίων και καταστάσεων σε ενιαίο θεωρημένο μηχανογραφικό χαρτί (επί μηχανογραφικής τήρησης), με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτές, μπορεί να γίνεται σε φύλλα χαρτιού ανεξαρτήτως του μεγέθους τους (Α4, Α3, συνεχές μηχανογραφικό χαρτί κ.λπ.) και του τύπου του εκτυπωτή (dot Matrix, Laser κ.α.).
    Περαιτέρω και όσον αφορά τη δυνατότητα εκτύπωσης και στις δύο όψεις των φύλλων χαρτιού των δεδομένων της μηνιαίας κατάστασης του βιβλίου εσόδων – εξόδων του Κ.Β.Σ., σας πληροφορούμε ότι τούτο είναι εφικτό, εφόσον κατά τη θεώρησή τους : α) τα φύλλα χαρτιού είναι αριθμημένα ανά σελίδα (πλην της τελευταίας στην οποία θα γίνει η επικόλληση της πράξης θεώρησης) και β) στο οικείο έντυπο του ΤΑΧΙS Β1 Κ.Β.Σ. που προσκομίζεται για τη θεώρησή τους καθώς και στην πράξη θεώρησης αναγράφεται ο αριθμός των σελίδων τους που προσκομίζονται για θεώρηση και εν τέλει θεωρήθηκαν.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο