Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-04-2006 ]

1037127/306/0015/20/4/2006 Επίδραση της εκπρόθεσμης ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών στο κύρος των βιβλίων.

(Επίδραση της εκπρόθεσμης ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών στο κύρος των βιβλίων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1037127/306/0015/20/4/2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1037127/306/0015/20/4/2006

ΘΕΜΑ: Επίδραση της εκπρόθεσμης ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών στο κύρος των βιβλίων.

    Απαντώντας στην από 12 Απριλίου 2006 αίτησή σας αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

    1.     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του ΚΒΣ (π.δ.186/1992) η ποσοτική καταχώρηση των αποθεμάτων, ιδίων και τρίτων, στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις γίνεται μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του μεθεπόμενου από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου μήνα.
    2.     Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης αΆ της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ΚΒΣ για τις προσωπικές εταιρίες οι πράξεις του ισολογισμού, καθώς και το κλείσιμο αυτού περατούνται  εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.
    3.     Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ΚΒΣ ορίζονται οι πράξεις και οι παραλείψεις, καθώς και οι λοιπές προϋποθέσεις, των οποίων η διαπίστωση έχει ως αποτέλεσμα τα βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του υποχρέου να χαρακτηρίζονται ως ανεπαρκή. Μια από τις προϋποθέσεις αυτές είναι οι εν λόγω πράξεις ή παρατυπίες να καθιστούν αντικειμενικά αδύνατο και όχι απλώς δυσχερή, το λογιστικό έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων.
4.     Τέλος με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του ΚΒΣ ορίζονται οι πράξεις και οι παραλείψεις, καθώς και οι λοιπές προϋποθέσεις, των οποίων η διαπίστωση έχει ως αποτέλεσμα τα βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του υποχρέου να χαρακτηρίζονται ως ανακριβή.
    5.     Η εκπρόθεσμη καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών των αποθεμάτων ποσοτικά δεν  περιλαμβάνεται στις πράξεις και παραλείψεις που ορίζονται στις προαναφερόμενες παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 30 του ΚΒΣ. Επομένως η πράξη αυτή από μόνη της δεν συνεπάγεται το χαρακτηρισμό των βιβλίων του υποχρέου ως ανεπαρκών ή ανακριβών, με την προϋπόθεση βέβαια ότι η ποσοτική καταχώρηση των αποθεμάτων στο εν λόγω βιβλίο και όχι μόνο, θα πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας που προβλέπεται για το κλείσιμο του ισολογισμού της οικείας διαχειριστικής περιόδου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο