Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-11-2006 ]

1100203/845/0015/22.11.2006 Παραστατικό καταβολής αμοιβής σε πρώην ελεύθερο επαγγελματία.

(Παραστατικό καταβολής αμοιβής σε πρώην ελεύθερο επαγγελματία.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1100203/845/0015/22.11.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1100203/845/0015/22.11.2006

ΘΕΜΑ: Παραστατικό καταβολής αμοιβής σε πρώην ελεύθερο επαγγελματία.

      Σε απάντηση, κατά το μέρος της αρμοδιότητάς μας, στην από 9.11.06 αίτησή σας, με την οποία μας γνωρίζετε ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση….. συνήψε σύμβαση με ελεύθερο επαγγελματία (μηχανολόγο μηχανικό) για τη σύνταξη μελέτης, ο οποίος στη συνέχεια συνταξιοδοτήθηκε χωρίς να του έχει καταβληθεί οφειλόμενο ποσό από την εν λόγω παροχή υπηρεσίας που σας παρείχε πριν συνταξιοδοτηθεί και μας ρωτάτε τι παραστατικό θα εκδοθεί και από ποιον, προκειμένου να εισπράξει την οφειλόμενη αμοιβή του, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 13 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), ο επιτηδευματίας ο ασκών ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994 «περί φορολογίας του εισοδήματος», όπως ισχύει, για κάθε επαγγελματική του  είσπραξη εκδίδει σε κάθε περίπτωση απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
2.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας και τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λ.π.) για κάθε δαπάνη που αφορά την άσκηση της επιχείρησής του ή την εκτέλεση του σκοπού τους, αντίστοιχα, για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην έκδοση στοιχείου του Κώδικα αυτού, εκδίδουν απόδειξη δαπάνης.
3.    Με την παρ. 15.9. της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) διευκρινίστηκε  ότι απόδειξη δαπάνης εκδίδεται, ανάμεσα σε άλλες περιπτώσεις, και για αμοιβή που καταβάλλεται σε συνταξιούχο ελεύθερο επαγγελματία για υπηρεσία που είχε προσφέρει όταν ήταν επιτηδευματίας.
4.    Ενόψει των προαναφερόμενων επειδή, όπως προκύπτει από την αίτησή σας, ο εν λόγω μηχανολόγος – μηχανικός έχει διακόψει τις εργασίες του και έχει συνταξιοδοτηθεί, δηλαδή δεν είναι πλέον επιτηδευματίας κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (θέμα πραγματικό), δεν έχει υποχρέωση να εκδώσει απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την είσπραξη των αμοιβών του για υπηρεσίες που παρείχε ως επιτηδευματίας (ελεύθερος επαγγελματίας) και επομένως για την καταβολή σε αυτόν αμοιβής τώρα για υπηρεσίες που παρείχε πριν τη διακοπή του επιτηδεύματός του, θα εκδοθεί από την υπηρεσία σας (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνης), η οποία είναι πρόσωπο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., απόδειξη δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κ.Β.Σ. Σημειώνεται δε ότι η υπηρεσία σας θα καταχωρήσει το φορολογικό στοιχείο αυτό στη συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. με τον κωδικό 1, δεδομένου ότι ο αντισυμβαλλόμενος δεν υποχρεούται σε υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο