Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-08-2006 ]

1062850/491/0015/9.8.2006 Συμμετοχή εργαζομένων στο κόστος σίτισης αυτών.

(Συμμετοχή εργαζομένων στο κόστος σίτισης αυτών. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1062850/491/0015/9.8.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1062850/491/0015/9.8.2006

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή εργαζομένων στο κόστος σίτισης αυτών.

Με την από 5.7.2006 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των πετρελαιοειδών, έχει συνάψει σύμβαση με εταιρία παροχής υπηρεσιών catering  για την προσφορά συσσιτίου στους υπαλλήλους σας στο χώρο εργασίας τους. Η εταιρία αυτή θα τιμολογεί τη δικής σας επιχείρηση, η οποία επιθυμεί να επιρρίπτει μέρος της δαπάνης αυτής στους υπαλλήλους της, παρακρατώντας το ποσό των 46,22 ευρώ από τον καθένα για 11 μήνες και ρωτάτε σχετικά με την έκδοση φορολογικού στοιχείου για την επίρριψη της δαπάνης και ειδικότερα εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό δαπάνης η μηνιαία κατάσταση μισθοδοσίας.
    Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφό μας 1027795/183/0015/8.4.1997) λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες έκδοσης ιδιαίτερων φορολογικών στοιχείων για κάθε ένα εργαζόμενο και το γεγονός ότι τα οφειλόμενα ποσά παρακρατούνται από τη μισθοδοσία των εργαζομένων, ως δικαιολογητικό στοιχείο δαπάνης εν προκειμένω μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κατάσταση μισθοδοσίας, στην οποία καταχωρούνται διακεκριμένα τα παρακρατούμενα ποσά και θα αναγράφεται η αιτιολογία της παρακράτησης.
    Οι Δ/νσεις Φ.Π.Α. και Φορολογίας Εισοδήματος, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν με φωτοτυπία της αίτησης, παρακαλούνται για τις τυχόν δικές τους ενέργειες.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο