Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-07-2006 ]

1064535/495/0015/18.7.2006 Χορήγηση» δωροεπιταγών από επιχειρήσεις σε πελάτες τους και Έκδοση φορολογικού στοιχείου.

(Χορήγηση» δωροεπιταγών από επιχειρήσεις σε πελάτες τους και Έκδοση φορολογικού στοιχείου.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1064535/495/0015/18.7.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1064535/495/0015/18.7.2006

ΘΕΜΑ: Χορήγηση» δωροεπιταγών από επιχειρήσεις σε πελάτες τους – Έκδοση φορολογικού στοιχείου.

Απαντώντας στην από 10.7.2006 αίτησή σας με την οποία ρωτάτε εάν είναι δυνατή η σύνταξη κατάστασης κατ΄εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για δωροεπιταγές αξίας άνω των 30 ευρώ η κάθε μία που χορηγούνται από πολυκατάστημα προς πελάτες του με τη συμπλήρωση αγορών συγκεκριμένου ύψους σε αυτό, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) «ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού για κάθε δαπάνη που αφορά την άσκηση της επιχείρησής του ή την εκτέλεση του σκοπού τους, αντίστοιχα, για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην έκδοση στοιχείου του Κώδικα αυτού ή για την καταβολή αμοιβών σε συγγραφείς ή σε εισηγητές επιμορφωτικών σεμιναρίων, οι οποίοι είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία, εκδίδει διπλότυπη απόδειξη δαπάνης».
2.    Περαιτέρω σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου ως άνω άρθρου και νομοθετήματος άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. «για τα δώρα που γίνονται από τον επιτηδευματία σε διάφορα πρόσωπα, για την επαγγελματική του προβολή ή για την εκπλήρωση κοινωνικής του υποχρέωσης, συνυφασμένης με την επαγγελματική του δραστηριότητα, αξίας του καθενός μέχρι τριάντα (30) ευρώ, μπορεί να συντάσσεται σχετική κατάσταση, με το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση των προσώπων αυτών, αντί της έκδοσης της διπλότυπης απόδειξης της παραγράφου 1 για κάθε πρόσωπο».
3    Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (Σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ 375/1987 και έγγραφά μας 1117569/1070/0015/9.11.1995, 1058040/385/0015/15.6.1999, 1017795/162/0015/27.9.2001, 1049438/282/0015/30.6.2005), για τη χορήγηση των δωροεπιταγών που εκδίδουν οι επιχειρήσεις σε πελάτες τους για λόγους επαγγελματικής προβολής (προώθηση των πωλήσεών του κ.λ.π.) εκδίδονται αποδείξεις επαγγελματικών δαπανών σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).
4.    Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι ο περιορισμός της αξίας των 30 ευρώ ανά δώρο που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 15 αφορά την παράδοση δώρων σε υλική μορφή και όχι την εκούσια έντυπη έκδοση εγγράφου για μη απαίτηση ανταλλάγματος από τον κομιστή αυτού, όπως είναι οι δωροεπιταγές. Εξάλλου, η έκδοση απόδειξης δαπάνης στην προαναφερθείσα περίπτωση εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο φορολογιστικές ανάγκες (αναγνώριση δαπανών, καταχώριση εξόδων κ.λ.π.) δεδομένου ότι, κατά την παράδοση των αγαθών εκδίδεται απόδειξη λιανικής πώλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του  Κ.Β.Σ. Συνεπώς, η επιχείρησή σας μπορεί να συντάσσει κατάσταση με τα στοιχεία των προσώπων που λαμβάνουν δωροεπιταγές κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 15 και για ποσά άνω των 30 ευρώ, αντί να εκδίδει διπλότυπη απόδειξη δαπάνης για κάθε μία δωροεπιταγή χωριστά δεδομένου ότι, με τον τρόπο αυτό εξυπηρετείται ο σκοπός χάριν του οποίου υφίστανται και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο