Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-07-2006 ]

1056064/436/0015/6.7.2006 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από Ν.Π.Δ.Δ., για την καταβολή επιδόματος θέσης σε αποσπασμένους δημοσίους υπαλλήλους.

(Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από Ν.Π.Δ.Δ., για την καταβολή επιδόματος θέσης σε αποσπασμένους δημοσίους υπαλλήλους.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1056064/436/0015/6.7.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1056064/436/0015/6.7.2006

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από Ν.Π.Δ.Δ., για την καταβολή επιδόματος θέσης σε αποσπασμένους δημοσίους υπαλλήλους.

    Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και μετά από όσα σας είχαμε γνωρίσει με το αριθμ. 1011465/86/0015/20.3.2006 έγγραφό μας, θέτουμε υπόψη σας συμπληρωματικά με το παρόν, τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92), όπως ισχύει, ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.ά.), για κάθε δαπάνη που αφορά την άσκηση της επιχείρησής τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, αντίστοιχα, για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην έκδοση στοιχείου του Κώδικα αυτού, εκδίδει διπλότυπη απόδειξη δαπάνης. Όταν καταβάλλονται μισθοί, ημερομίσθια ή άλλες παροχές σε μισθωτούς δύναται, αντί της έκδοσης απόδειξης δαπάνης, να συντάσσεται κατάσταση στην οποία υπογράφουν οι δικαιούχοι για τα ποσά που λαμβάνουν.
2.    Ενόψει των προαναφερομένων διατάξεων, για τις αμοιβές που καταβάλλετε ως επίδομα θέσης σε αποσπασμένους δημοσίους υπαλλήλους στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, οι οποίες, με βάση τα αναφερόμενα στο αριθμ. 1011465/86/0015/20.3.2006 έγγραφό μας, αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και επομένως δεν υποχρεούνται οι δικαιούχοι αυτών στην έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ., πρέπει να εκδίδετε αποδείξεις δαπανών ή διαζευκτικά να συντάσσετε κατάσταση, στην οποία υπογράφουν οι δικαιούχοι κατά την καταβολή των ως άνω αμοιβών, ανεξάρτητα από το ύψος του καταβληθέντος ποσού σε κάθε δικαιούχο.
3.    Τέλος, οι Διευθύνσεις Φορολογίας Εισοδήματος και Τελών και Ειδικών Φορολογιών, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν με φωτοτυπία της σχετικής αίτησης, παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες στα ερωτήματα αρμοδιότητάς τους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο