Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-05-2006 ]

1038083/313/0015/5.5.2006 Χορήγηση διατακτικών γευμάτων από επιχειρήσεις προς το προσωπικό τους.

(Χορήγηση διατακτικών γευμάτων από επιχειρήσεις προς το προσωπικό τους.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1038083/313/0015/5.5.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1038083/313/0015/5.5.2006

ΘΕΜΑ: Χορήγηση διατακτικών γευμάτων από επιχειρήσεις προς το προσωπικό τους.

Απαντώντας στην από 14.4.2006 αίτησή σας με την οποία μας θέτετε υπόψη ότι επιχειρήσεις χορηγούν σε εργαζόμενούς τους διατακτικές με τις οποίες τους παρέχεται το δικαίωμα να γευματίζουν σε συγκεκριμένα εστιατόρια, ως μέρος εξόδων κίνησης αυτών για υπηρεσία που τους έχει ανατεθεί, και ρωτάτε για το είδος του φορολογικού παραστατικού που πρέπει να εκδίδεται για τις χορηγούμενες διατακτικές, σάς γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφό μας 1009685/81/28.5.96) οι επιχειρήσεις που χορηγούν σε εργαζομένους τους διατακτικές προκειμένου αυτοί να γευματίζουν σε συγκεκριμένα εστιατόρια οφείλουν να εκδίδουν αποδείξεις επαγγελματικών δαπανών ή να καταρτίζουν ονομαστική κατάσταση κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).
Το παρόν έγγραφο με συνημμένη τη σχετική αίτηση κοινοποιείται στη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος για τις ενέργειες της ως προς τα θέματα δικής της αρμοδιότητας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο