Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-11-2006 ]

1085468/683/0015/28.11.2006 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τη διάθεση ξυστών καρτών και καρτών προαγοράς χρόνου ελεγχόμενης στάθμευσης οχημάτων σε δημοτικές θέσεις.

(Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τη διάθεση ξυστών καρτών και καρτών προαγοράς χρόνου ελεγχόμενης στάθμευσης οχημάτων σε δημοτικές θέσεις. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1085468/683/0015/28.11.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1085468/683/0015/28.11.2006

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τη διάθεση ξυστών καρτών και καρτών προαγοράς χρόνου ελεγχόμενης στάθμευσης οχημάτων σε δημοτικές θέσεις.

Με το από 28.9.2006 έγγραφό σας και το από 13.10.2006 τηλεομοιοτυπικό σας μήνυμα μας γνωρίζετε ότι ο Δήμος …….προτίθεται να εφαρμόσει πρόγραμμα ελεγχόμενης στάθμευσης με τη χρήση αφενός ξυστών καρτών στις οποίες θα αποκαλύπτεται ο μήνας, η ημέρα, η ώρα και το πλησιέστερο πεντάλεπτο στάθμευσης και οι οποίες θα τοποθετούνται στο παρμπρίζ του οχήματος και αφετέρου καρτών ο χρόνος των οποίων θα καταναλώνεται δηλώνοντας την έναρξη και λήξη της στάθμευσης μέσω κινητού τηλεφώνου προς το τηλεφωνικό κέντρο διαχειρίστριας εταιρίας. Πρόθεση του Δήμου είναι να αναθέσει το συντονισμό και την εκτέλεση του προγράμματος σε διαχειρίστρια επιχείρηση, η διάθεση δε των καρτών στο κοινό θα πραγματοποιείται είτε μέσω τριτοπωλητών (περιπτερούχων κ.λπ.) είτε απευθείας μέσω της διαχειρίστριας επιχείρησης και με βάση τα ανωτέρω ρωτάτε εάν τυγχάνουν εφαρμογής τα οριζόμενα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο 1049940/337/ΠΟΛ 1104/25.4.1994 «Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τη διάθεση καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης σε δημοτικές θέσεις» και για το προαναφερόμενο νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που προτίθεστε να λειτουργήσετε. Επί του θέματος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την Α.Υ.Ο 1049940/337/ΠΟΛ 1104/25.4.1994 ορίζεται ως γνωστόν η διαδικασία έκδοσης φορολογικών στοιχείων κατά τη διάθεση καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης οχημάτων σε δημοτικές θέσεις και αντιμετωπίζονται συναφή ζητήματα Φ.Π.Α., με σκοπό τη διευκόλυνση των συναλλαγών που αφορούν την είσπραξη και διαχείριση δημοτικών τελών στάθμευσης, λόγω της ιδιαιτερότητας τους.
Δεδομένου ότι και το νέο πρόγραμμα ελεγχόμενης στάθμευσης που συνοπτικά αναφέρθηκε ανωτέρω πραγματοποιείται με τη διάθεση καρτών, οι οποίες διαφέρουν μόνο λειτουργικά από τις κάρτες που είχαν χρησιμοποιηθεί προγενέστερα ακολουθώντας την τεχνολογική εξέλιξη, ενώ ουσιαστικά είναι οι ίδιες, εφόσον ενσωματώνουν δικαίωμα στάθμευσης που προαγοράζεται με την απόκτηση της κάρτας και αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο ως προς την πώλησή τους (διάθεση από τρίτους), μπορούν να εφαρμοστούν αναλογικά και για το εν λόγω νέο σύστημα στάθμευσης τα οριζόμενα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1049940/337/ΠΟΛ 1104/25.4.1994 (ΦΕΚ 1104/94), εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται με αυτές.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο