Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-06-2006 ]

1048255/374/0015/15.6.2006 Έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από πρακτορείο ταξιδίων.

(Έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από πρακτορείο ταξιδίων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1048255/374/0015/15.6.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1048255/374/0015/15.6.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από πρακτορείο ταξιδίων.

Με την από 19.5.2006 αίτησή σας μάς γνωρίζετε ότι το πρακτορείο τουρισμού Α, το οποίο δεν εκμεταλλεύεται δικά του λεωφορεία, προμηθεύει με δικά του voucher τους πελάτες του και τους στέλνει με το πρόγραμμα εκδρομών του πρακτορείου τουρισμού Β, το οποίο πραγματοποιεί εκδρομές με δικά του λεωφορεία και εκδίδει δελτία κίνησης στα οποία συμπεριλαμβάνει και τους πελάτες του πρακτορείου Α, ενώ στη συνέχεια το πρακτορείο Β τιμολογεί το πρακτορείο Α για τη συμμετοχή στην εκδρομή του, και ρωτάτε εάν το πρακτορείο Α έχει δικαίωμα να εκδώσει μια συγκεντρωτική Α.Π.Υ. για το σύνολο των πελατών του που μετείχαν στην εκδρομή του Β ή θα πρέπει να εκδώσει Α.Π.Υ. για κάθε έναν εκδρομέα- πελάτη του χωριστά.

Επί των ανωτέρω σάς γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.) ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας για κάθε  παροχή υπηρεσιών προς το κοινό εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
2.    Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13α του Κ.Β.Σ. προβλέπεται ότι: «Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες από τους εκμεταλλευτές τουριστικών ή ταξιδιωτικών γραφείων σε άτομα που έχουν προμηθευτεί δελτία συμμετοχής σε εκδρομή ή περιήγηση από τρίτους (τουρλίντερς, υπαλλήλους ξενοδοχείων κ.α.), για λογαριασμό τουριστικού ή ταξιδιωτικού γραφείου, μπορεί να μην εκδίδονται από τον εκμεταλλευτή του γραφείου αυτού οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ., με την προϋπόθεση ότι εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το σύνολο των δελτίων συμμετοχής της κάθε εκδρομής, τα οποία διαφυλάσσονται ως φορολογικά στοιχεία.»
3.    Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 5 της εγκυκλίου μας ΠΟΛ. 1207/3.8.1995 «στην περίπτωση κατά την οποία τουριστικό γραφείο (εντολέας) συμφωνεί για ίδιο λογαριασμό με διάφορους πελάτες του, τη συμμετοχή αυτών σε εκδρομή, στους οποίους εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και εν συνεχεία αναθέτει την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών  σε άλλο τουριστικό γραφείο (διοργανωτή), τότε ο εκμεταλλευτής του τουριστικού γραφείου που διοργανώνει την εκδρομή, πρέπει να εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τον εντολέα, στο οποίο (τιμολόγιο) θα αναγράφεται οπωσδήποτε και ο αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν στην εκδρομή με δελτία συμμετοχής του εντολέα ή δελτία συμμετοχής δικά του (τα οποία είχαν εκδοθεί ως δελτία «θέσεως» και μόνο, δηλαδή χωρίς αξία).
Τα δελτία συμμετοχής της κατηγορίας αυτής δεν θα συμπεριλαμβάνονται στη συγκεντρωτική απόδειξη παροχής υπηρεσιών, δεδομένου ότι γιΆ αυτά εκδίδεται τιμολόγιο προς το τουριστικό γραφείο το οποίο είχε συμφωνήσει με τους τουρίστες για ίδιο λογαριασμό.»
4.    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση μιας συγκεντρωτικής απόδειξης παροχής υπηρεσιών για όλους τους πελάτες σας για την περίπτωση που αναφέρετε στην αίτησή σας και κατά συνέπεια πρέπει να εκδίδετε απόδειξη παροχής υπηρεσιών προς τον κάθε ένα. Ο ισχυρισμός σας περί «κενού στον Κ.Β.Σ. για το συγκεκριμένο θέμα» δεν ευσταθεί, δεδομένου ότι με την προαναφερθείσα εγκύκλιο ΠΟΛ 1207/3.8.1995 έχει διευκρινιστεί το θέμα αυτό.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο