Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-12-2006 ]

1101121/850/0015/6.12.2006 Ημερομηνία έκδοσης εισιτηρίων θεάματος που προπωλούνται.

(Ημερομηνία έκδοσης εισιτηρίων θεάματος που προπωλούνται.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1101121/850/0015/6.12.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1101121/850/0015/6.12.2006

ΘΕΜΑ: Ημερομηνία έκδοσης εισιτηρίων θεάματος που προπωλούνται.

Απαντώντας στην από 15.11.2006 αίτησή σας με την οποία ερωτάτε πώς πρέπει να εκδίδονται τα χειρόγραφα εισιτήρια θεαμάτων που προπωλούνται έτσι ώστε να μην διαταράσσεται η ενιαία αρίθμηση, δεδομένου ότι ως ημερομηνία έκδοσης αναφέρεται η ημερομηνία τέλεσης του θεάματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 18 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) τα στοιχεία φέρουν ενιαία αρίθμηση, τουλάχιστον ανά διαχειριστική περίοδο. Με την εγκύκλιο 1100836/606/ΠΟΛ1229/3.9.1998 διευκρινίστηκε ότι ειδικά για τα εισιτήρια θεαμάτων ως ημερομηνία έκδοσης αναφέρεται πάντοτε η ημερομηνία τέλεσης του θεάματος, γιατί τα εισιτήρια θεαμάτων σε πολλές περιπτώσεις προεκδίδονται και παραδίδονται στους θεατές πριν την τέλεση του θεάματος.
2.    Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι εφόσον από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι ως ημερομηνία έκδοσης στα εισιτήρια θεαμάτων αναφέρεται  πάντα αυτή της τέλεσης του θεάματος, η τήρηση της ενιαίας αρίθμησης ανά διαχειριστική περίοδο δεν διαταράσσεται εκ του λόγου ότι δεν υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία με την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία έκδοσής τους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο