Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-09-2006 ]

1049228/377/0015/1.9.2006 Εκδιδόμενα στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών διάθεσης κωδικών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας μέσω δικτύου Τραπεζών με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

(Εκδιδόμενα στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών διάθεσης κωδικών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας μέσω δικτύου Τραπεζών με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1049228/377/0015/1.9.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1049228/377/0015/1.9.2006

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών διάθεσης κωδικών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας μέσω δικτύου Τραπεζών με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

    Με την από 24.5.2006 αίτησή σας και την από 19.7.2006 συμπληρωματική της θέτετε υπόψη μας τα εξής:
    Η εταιρεία σας επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στον τομέα παροχής υπηρεσιών διαθέτοντας στο κοινό κωδικούς ανανέωσης χρόνου ομιλίας καρτών κινητών τηλεφώνων μέσω δικτύου τραπεζών. Για την λήψη των εν λόγω υπηρεσιών το κοινό θα προσέρχεται στα ΑΤΜ των συνεργαζόμενων με την εταιρεία σας τραπεζών, από τα οποία θα λαμβάνει, εκτυπωμένο σε απλό χαρτί, ένα κωδικό με τον επιθυμητό χρόνο ανανέωσης ομιλίας, με χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή του λογαριασμού του. Επί του ιδίου χάρτινου αποκόμματος θα υπάρχουν και στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία σας, σε περίπτωση που κάποιος χρήστης επιθυμεί να λάβει Α.Π.Υ. Ακολούθως οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα σας αποδίδουν τα εν λόγω ποσά με σχετικές καταστάσεις-εκκαθαρίσεις, οι οποίες θα περιέχουν τον αριθμό των κωδικών που διατέθηκαν και τα ποσά που εισπράχθηκαν, παρακρατώντας από αυτά τη συμφωνημένη προμήθειά τους.
    Με βάση τα παραπάνω ερωτάτε με ποιο τρόπο θα εκδίδετε τις ΑΠΥ προς του πελάτες σας (κοινό), δεδομένου ότι, τα στοιχεία τους δεν είναι γνωστά για να τους αποσταλεί.
    Επί του θέματος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1.    Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 και της παρ.3 του άρθρου 18 του ΚΒΣ, ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του κώδικα αυτού, για την παροχή υπηρεσιών προς το  κοινό εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών το ένα αντίτυπο της οποίας παραδίδεται ή αποστέλλεται στον αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος έχει υποχρέωση να το ζητά και να το λαμβάνει.
2.    Ενόψει των ανωτέρω, λαμβανομένων υπόψη των δυσκολιών που υπάρχουν στην προαναφερθείσα περίπτωση για την έκδοση των ΑΠΥ σύμφωνα με τις τυπικές διατάξεις του ΚΒΣ, μετά και από όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με τα 1143871/1/0015/15-3-1995, 1082761/711/0015/14-12-2004 και 1050395/446/0015/7.1.2005 έγγραφα και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι επί του χάρτινου αποκόμματος μαζί με τον κωδικό ανανέωσης χρόνου θα εμφανίζεται μήνυμα – γνωστοποίηση, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία σας, προς τους χρήστες να γνωστοποιήσουν τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση) σε περίπτωση που επιθυμούν να τους αποσταλεί ΑΠΥ, μπορεί να εκδίδεται μία (1) συγκεντρωτική ΑΠΥ για κάθε κατάσταση-εκκαθάριση που εκδίδεται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες κατά τακτά χρονικά διαστήματα και όχι πέραν του ενός μηνός. Στην  εν λόγω Α.Π.Υ. θα αναγράφεται το συνολικό ποσό της αμοιβής (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, όπως προκύπτει από την κατάσταση-εκκαθάριση, το χρονικό διάστημα που αφορούν οι προσφερθείσες υπηρεσίες, ο αύξων αριθμός της κατάστασης-εκκαθάρισης, καθώς και η επωνυμία της μεσολαβούσας τράπεζας.
    Εφόσον στις εν λόγω καταστάσεις-εκκαθαρίσεις περιλαμβάνονται και πελάτες σας που έχουν δηλώσει στην εταιρεία σας τα στοιχεία τους, για τους οποίους έχουν εκδοθεί και αποσταλεί οι ΑΠΥ, τα αντίστοιχα ποσά θα αφαιρούνται από αυτές  και η ως άνω αντίστοιχη Α.Π.Υ. θα εκδίδεται με το υπόλοιπο ποσό. Όλες οι ανωτέρω ΑΠΥ (ανά κατάσταση-εκκαθάριση, ανά πελάτη) θα εκδίδονται κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κ.Β.Σ και του ν.1809/1988. Οι ως άνω ΑΠΥ, καθώς και οι σχετικές καταστάσεις-εκκαθαρίσεις της κάθε τράπεζας, θα διαφυλάσσονται ως δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία σας για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του π.δ.186/1992 (ΚΒΣ). Αυτονόητο είναι ότι, για τις αμοιβές που λαμβάνουν οι τράπεζες για την παραχώρηση της χρήσης των ΑΤΜ στην εταιρεία σας θα εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών με τα αναλογούντα ποσά, βάση της σύμβασης που έχουν συνάψει με την εταιρεία σας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο