Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-08-2006 ]

1066350/502/0015/9.8.2006 Τρόπος έκδοσης των Α.Π.Υ., από επιχείρηση πώλησης και τοποθέτησης εξατμίσεων αυτοκινήτων.

(Τρόπος έκδοσης των Α.Π.Υ., από επιχείρηση πώλησης και τοποθέτησης εξατμίσεων αυτοκινήτων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1066350/502/0015/9.8.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1066350/502/0015/9.8.2006

ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης των Α.Π.Υ., από επιχείρηση πώλησης και τοποθέτησης εξατμίσεων αυτοκινήτων.

    Απαντώντας στην από 17/7/2006 αίτησή σας, με την οποία ζητάτε να σας γνωρίσουμε, αν μπορεί να εκδοθεί Α.Π.Υ. με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής από επιχείρηση πώλησης και τοποθέτησης εξατμίσεων αυτοκινήτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.ι της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.        (π.δ. 186/1992), ο επιτηδευματίας που διατηρεί συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων, τηρεί βιβλίο εισερχομένων οχημάτων στο οποίο καταχωρεί για κάθε όχημα τη χρονολογία εισόδου και εξόδου, το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση του κατόχου, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός, το είδος του οχήματος.
    Επίσης με την παρ. 10.5.10.4 της ερμηνευτικής εγκυκλίου του π.δ. 186/1992 (ΚΒΣ) 3/92 διευκρινίστηκε ότι, οι επιχειρήσεις που παράλληλα με την πώληση των εξατμίσεων, ελαστικών και λοιπών εξαρτημάτων κάνουν και την τοποθέτησή τους (επειδή οι εργασίες αυτές εντάσσονται στη συντήρηση του αυτοκινήτου), έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίου εισερχομένων αυτοκινήτων για τις εργασίες αυτές.

2.    Περαιτέρω με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος, οι επιτηδευματίες της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού, στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, το ποσό της αμοιβής αριθμητικώς καθώς και ολογράφως, όταν αυτή εκδίδεται χειρόγραφη.
    Ενόψει των προαναφερομένων δεν παρέχεται η δυνατότητα της έκδοσης των Α.Π.Υ., των επιτηδευματιών που τηρούν βιβλίο εισερχομένων αυτοκινήτων, με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής, καθόσον η μη αναγραφή σΆ αυτές του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης του πελάτη (δυνατότητα την οποία δεν έχουν οι Φ.Τ.Μ.), καθιστά δυσχερείς έως αδύνατες τις ελεγκτικές επαληθεύσεις.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο