Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-06-2006 ]

1051876/395/0015/30.6.2006 Χρόνος έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης (α.λ.π.), για πωληθέντα ενδύματα τα οποία παραμένουν στο κατάστημα προς επιδιόρθωση.

(Χρόνος έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης (α.λ.π.), για πωληθέντα ενδύματα τα οποία παραμένουν στο κατάστημα προς επιδιόρθωση.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1051876/395/0015/30.6.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1051876/395/0015/30.6.2006

ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης (α.λ.π.), για πωληθέντα ενδύματα τα οποία παραμένουν στο κατάστημα προς επιδιόρθωση.

    Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92), η απόδειξη λιανικής πώλησης (α.λ.π.) εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής του αγαθού. ΚατΆ εξαίρεση όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, η απόδειξη μπορεί να εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα αποστολής και πάντως όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου.
    Στην περίπτωση που προαναφέρεται, όπου ο πελάτης, δεν παραλάβει τα αγορασθέντα ενδύματα αλλά τα αφήνει στο κατάστημα για επιδιόρθωση, η παράδοση των αγαθών (ενδυμάτων) συντελείται κατά το χρόνο που αυτά παραλαμβάνονται από τον πελάτη επιδιορθωμένα και προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του, συνεπώς κατά το χρόνο αυτό πρέπει να εκδοθεί και η σχετική α.λ.π., ανεξάρτητα από τον τρόπο και το χρόνο είσπραξης του τιμήματος.
2.    Περαιτέρω, εάν κατά την ημέρα της παραγγελίας, ο πελάτης καταβάλλει μέρος της αξίας ή ολόκληρη την αξία των αγαθών, εφόσον η επιχείρηση τηρεί βιβλία ΓΆ κατηγορίας και προκειμένου να ενημερωθεί ο λογαριασμός του ταμείου εκδίδεται απόδειξη είσπραξης η οποία παραδίδεται στον πελάτη και στη συνέχεια κατά την ημέρα παράδοσης των εμπορευμάτων στον πελάτη α.λ.π., με τη συνολική αξία πώλησης και την παράλληλη διενέργεια των απαραίτητων συμψηφιστικών εγγραφών.
    Για όσους τηρούν βιβλία ΒΆ κατηγορίας (εσόδων - εξόδων), παρέλκει η έκδοση αποδείξεων είσπραξης για τις λαμβανόμενες προκαταβολές, οι δε α.λ.π. θα εκδίδονται κατά την παράδοση των αγαθών με τη χρήση φ.τ.μ. ή μηχανογραφικά.   
3.    Τέλος, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η α.λ.π. εκδοθεί (προεκδοθεί) κατά την επιλογή του ενδύματος (το οποίο θα παραμείνει στο κατάστημα για επιδιόρθωση), πριν την παράδοσή του στον πελάτη δηλαδή, πρέπει να εκδίδεται, προς αποφυγή αμφισβητήσεων, δελτίο ποσοτικής παραλαβής, στο οποίο χρήσιμο είναι να αναγράφεται και ο αύξων αριθμός της σχετικής α.λ.π. και κατά την παράδοση του ενδύματος στον πελάτη δελτίο αποστολής, στο οποίο θα αναγράφεται ότι πρόκειται για επιδιόρθωση αγορασθέντος ενδύματος ή Α.Π.Υ. χωρίς χρέωση (δωρεάν) λόγω συμβατικής υποχρέωσης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο