Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-02-2006 ]

1015129/116/0015/17.2.2006 Υποχρέωση ή μη χρήσης Φ.Τ.Μ. του ν.1809/1988 για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης από πλανόδιο πωλητή νωπών αλιευμάτων.

(Υποχρέωση ή μη χρήσης Φ.Τ.Μ. του ν.1809/1988 για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης από πλανόδιο πωλητή νωπών αλιευμάτων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1015129/116/0015/17.2.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1015129/116/0015/17.2.2006

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη χρήσης Φ.Τ.Μ. του ν.1809/1988 για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης από πλανόδιο πωλητή νωπών αλιευμάτων.

Απαντώντας στην από 7/2/2006 αίτησή σας, με την οποία ερωτάτε εάν πλανόδιος πωλητής νωπών αλιευμάτων ο οποίος τηρεί βΆ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ., υποχρεούται στην χρήση φορητής Φ.Τ.Μ. του ν.1809/1988, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα  με  τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), ο επιτηδευματίας που  τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας για κάθε πώληση αγαθών, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης.
2.    Περαιτέρω,  με  τις διατάξεις της  παρ.1  της  Α.Υ.Ο.  ΠΟΛ. 1258/21-11-2002    (ΦΕΚ 1513/ΒΆ/3-12-2002), εντάχθηκαν από 1.1.2003 στην υποχρέωση χρήσης φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 ΑΆ), για την έκδοση των αποδείξεων  λιανικής   πώλησης,  οι  επιτηδευματίες  που  διαθέτουν  τα  είδη τους, πλην  οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων, αποκλειστικά λιανικώς στις κινητές λαϊκές αγορές, στα λειτουργούντα παζάρια και μέσω πλανοδίου εμπορίου (πλανόδιοι πωλητές – κινητά καταστήματα).
3.    Κατά ρητή διατύπωση των ως άνω διατάξεων, η υποχρέωση  χρήσης  Φ.Τ.Μ.  του ν.1809/1988 (φορητών ή μη) για την έκδοση των Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης, ΔΕΝ  καταλαμβάνει τους επιτηδευματίες που διαθέτουν νωπά αλιεύματα πλανοδίως  στο κοινό και κατά συνέπεια εφόσον τηρούνται βιβλία βΆ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. στην περίπτωση αυτή, οι αποδείξεις λιανικής πώλησης εκδίδονται χειρόγραφα και προαιρετικά  με τη χρήση Φ.Τ.Μ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο